Programy studiów

Wszystkie sylabusy/karty przedmiotów są dostępne w systemie USOS po zalogowaniu i wyszukaniu nazwą kursu. KLIK!
Design i komunikacja społeczna – studia 1. stopnia, stacjonarne

Program obowiązujący od roku akademickiego 2023/24 (aktualne)

Program obowiązujący od roku akademickiego 2019/20 (wygaszane)

 
Socjologia – studia 1. stopnia, stacjonarne

Program obowiązujący od roku akademickiego 2023/24 (aktualne)

Program obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 (wygaszane)

 

 

Studia 2. stopnia, stacjonarne
Program studiów od roku akademickiego 2023/2024