OFERTA DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego jest jednostką naukowo-badawczą oraz dydaktyczną realizującą badania społeczne.

Do tej pory realizowaliśmy badania we współpracy i w odpowiedzi na potrzeby interesariuszy wewnętrznych (Uniwersytet Opolski) oraz zewnętrznych, jak np. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Urząd Miasta Opola, Dobroteka i B+R Studio, Centrum Dialogu Obywatelskiego, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Galeria Sztuki Współczesnej, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN-Instytut Śląski, PTS Oddział Opolski, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Rządowa Rada Ludnościowa (socjologia publiczna, polityki publiczne).

Realizujemy:

  • Badania społeczne społeczności lokalnych – diagnoza potrzeb mieszkańców, diagnoza potrzeb przedsiębiorców, badania diagnozujące w celu opracowania strategii rozwoju społeczności lokalnych;
  • Badania ewaluacyjne realizacji projektów polityk publicznych – badania efektywności i skuteczności realizacji poszczególnych polityk, w tym realizacji strategii rozwoju;
  • Konsultacje społeczne – opracowujemy i realizujemy metodologię konsultacji społecznych, z uwzględnieniem warsztatów deliberatywnych;

Jeżeli widzą Państwo możliwość współpracy w innym obszarze niż wskazany to prosimy o kontakt:

Instytut Socjologii UO, tel. +0 77 452 74 80, e-mail: socjologia@uni.opole.pl

lub o wypełnienie i wysłanie do nas poniższego formularza kontaktowego:

współpraca z urzędami

3 + 14 =