KARIERA I KOMPETENCJE.

 

Czym można się zajmować po ukończeniu studiów z socjologii?

 

 
 • realizowaniem badań jakościowych i ilościowych – przede wszystkim w branży badawczej, analitycznej i szkoleniowej;
 • badaniami internetu, badaniami użyteczności stron, e-marketingiem oraz analizą mediów społecznościowych i blogosfery
 • pracą w działach HR (Human Resources) firm i instytucji publicznych, czy w zespołach projektowych, stowarzyszeniach, albo we własnej firmie;
 • współpracą z instytucjami kultury (muzea, teatry, galerie i centra sztuki, ośrodki i domy kultury, instytucje filmowe i uczelnie artystyczne) i realizowaniem badań, działań edukacyjnych i społecznych z obszaru kultury i dziedzictwa kulturowego;
 • projektowaniem i realizowaniem działań edukacyjnych skierowanych do różnych osób: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, niepełnosprawnych
Kompetencje analityczne określane są jako kompetencje jutra,co oznacza, że ukończenie studiów socjologicznych pozwoli z powodzeniem odpowiadać na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

 

WIEDZA I ROZWÓJ ZAWODOWY.

 

Praktyki, staże, szkolenia, kariera – rozwijamy kompetencje i umiejętności

 

Już w czasie studiów damy Ci możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego:
 •  na praktykach i stażach zawodowych – także zagranicznych
 • oraz podczas szkoleń i warsztatów rozwijających umiejętności związane z zarządzaniem własną karierą, wykorzystywaniem specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia analiz ilościowych, jakościowych, a także wizualizowania wyników badań.
Współpracujemy z Akademickim Centrum Karier, żeby już w czasie studiów przygotowywać naszych studentów i studentki do aktywności zawodowej.
Myślisz o wyjeździe za granicę w czasie studiów?
Interesują Cię Włochy, Grecja, Czechy, Francja, Norwegia, a może Portugalia?
Umożliwimy Ci podjęcie studiów w ramach wymiany na jednej z wielu zagranicznych uczelni, z którymi stale współpracujemy w ramach programu Erasmus Plus.
Możesz także sprawdzić, jak wyglądają studia z socjologii na innej uczelni w kraju wyjeżdżając na semestr bądź na rok w trakcie studiów – program MOST.
Zajrzyj na stronę organizacji Hello! – znajdziesz tam relacje z wyjazdów zagranicznych studentów i pracowników.
 
 
Specjalności- kierunek socjologia:
Badania internetowe
Badania rynkowe
Problemy społeczne

 

W Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, co jest równoznaczne z posiadaniem wyższego wykształcenia.

Znając i rozumiejąc wyzwania współczesnego rynku pracy oraz oczekiwania przyszłych pracodawców pod koniec pierwszego roku studiów masz możliwość wyboru ścieżki kształcenia. Kierując się swoimi zainteresowaniami i planami na przyszłość możesz wybrać:

 • socjologię w zakresie badań internetowych

Jeśli interesujesz się internetem i nowymi technologiami to blok tematyczny „Badania internetowe” jest przygotowany właśnie dla Ciebie. Pokażemy Ci, jak wykorzystujemy nowe technologie w praktyce badawczej oraz jak można badać i analizować wirtualną rzeczywistość. Dowiesz się, co socjolog może powiedzieć o świecie na podstawie Big Data. Podpowiemy Ci także, w jaki sposób wyszukiwać wiarygodne informacje w Internecie oraz dlaczego warto spojrzeć krytycznym okiem na media społecznościowe.

Wybrane kursy: Netnografia, Media społecznościowe, Wprowadzenie do Big Data, Przygotowanie i realizacja projektu badawczego z zakresu badań internetowych.

 • socjologię w zakresie badań rynkowych

Jeśli interesujesz się marketingiem, ekonomią, funkcjonowaniem firm i organizacji to blok tematyczny „Badania rynkowe” jest dla Ciebie. Dynamiczny rozwój firm badawczych w Polsce i na świecie sprawia, że cały czas poszukiwani są specjaliści ds. badań rynku, opinii publicznej i marketingu. Pokażemy Ci, dlaczego prowadzenie badań rynkowych jest tak ważne dla powodzenia przedsięwzięć biznesowych. Nauczymy Cię, jak zaprojektować i przeprowadzić takie badania. Przekonamy Cię, że wiedza socjologiczna jest również niezbędna na etapie interpretowania wyników badań, na przykład podczas projektowania strategii rozwoju firm czy strategii wizerunkowych i komunikacyjnych. Badania socjologiczne są stosowane także w procesie budowania marki – nauczymy Cię, co to znaczy, że branding powinien się opierać na wynikach badań. Będziemy także poszukiwali kreatywnych, nowych sposobów rozwiązywania problemów marketingowych.

Wybrane kursy: Przedsiębiorczość, Socjologia organizacji, Zarządzanie projektami, Przygotowanie i realizacja projektu badawczego z zakresu badań rynkowych.

 • socjologię w zakresie problemów społecznych

Jeśli lubisz i chcesz pomagać ludziom i nie uciekasz od trudnych spraw to blok tematyczny „Problemy społeczne” jest dla Ciebie. Nauczymy Cię, jak umiejętnie diagnozować i wyjaśniać współczesne problemy społeczne (takie, jak ubóstwo, bezrobocie, przemoc, przestępczość, nadużywanie alkoholu czy narkotyków). Pokażemy Ci, w jaki sposób badać i interpretować globalne i lokalne problemy społeczne, będziemy poszukiwali ich przyczyn oraz wspólnie zastanowimy się nad sposobami ich rozwiązania. Odpowiedzialna postawa badacza, szczególnie w tak delikatnym temacie, jak problemy społeczne, wymaga by na bieżąco poddawał ocenie swoje działania – dlatego zapoznamy Cię z wieloma narzędziami do ewaluacji. Ewaluacja pozwala modyfikować i udoskonalać nasze przedsięwzięcia, aby osiągnąć zamierzony cel.

Wybrane kursy: Action-research, Socjologia problemów społecznych, Organizacje pozarządowe, Przygotowanie i realizacja projektu badawczego z zakresu problemów społecznych.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA. Jak można rozwijać pasje i zainteresowania w czasie studiów?

Chcesz działać w Kole Naukowym? Myślisz o zaangażowaniu się w Samorząd Studencki? Chcesz zobaczyć, jak wygląda praca w rozgłośni radiowej albo w telewizji studenckiej? A może ważną częścią Twojego życia jest sport, muzyka, teatr i sztuka?

Wiemy, że pasje i zainteresowania są dla Ciebie ważne, dlatego pokażemy Ci, gdzie na Uniwersytecie, ale i w Opolu możesz je rozwijać. W czasie studiów możesz dołączyć do osób, które działają w Studenckim Kole Naukowym Socjologów, Samorządzie Studenckim, Telewizji studenckiej SETA, rozgłośni radiowej Radiosygnały, Gazecie Studenckiej i innych organizacjach. Zachęcimy Cię do korzystania z bogatej oferty zajęć teatralnych, muzycznych, tanecznych, artystycznych i sportowych Studenckiego Centrum Kultury i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. W ciągu roku odbywają się różne akcje społeczne, w które śmiało można się angażować. Nasz Instytut współpracuje z fundacjami i instytucjami, które działają w obszarze wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, aktywności obywatelskiej, równości płci, bezdomności, ochrony środowiska i edukacji.

W Instytucie Socjologii utworzyliśmy Socjolab, czyli studio badań empirycznych, w którym nasi studenci i studentki mogą korzystać ze sprzętu i oprogramowania prowadząc swoje własne badania, jak i we współpracy z pracownikami Instytutu. Socjolab to miejsce pracy, spotkań, ale też odpoczynku między zajęciami. W Socjolabie narodził się pomysł na organizację Hello! oraz Buddy Program, które są przestrzenią współpracy i wsparcia studentów z zagranicy. Socjologowie zainicjowali taką formę wsparcia pokazując, że socjologia aktywizuje studentów do działania, uczy obycia i wiedzy oraz pracy w różnorodnych grupach, z osobami z różnych kręgów kulturowych. To bardzo ważna umiejętność, na którą kładziemy nacisk zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich.

 

 

Jeżeli masz pytania, potrzebujesz skonsultować z nami swoje wątpliwości związane z wyborem kierunku studiów, prosimy o kontakt. Możesz przyjść do nas, zadzwonić albo napisać:

 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. +48 77 452 74 80
e-mail: socjologia@uni.opole.pl

Studia licencjackie można kontynuować na 2. stopniu, czyli uzupełniających studiach magisterskich na kierunku socjologia. Absolwenci studiów 2. stopnia posiadają tytuł naukowy magistra socjologii.

Jak rozpocząć studia licencjackie?

         • studia stacjonarne (dzienne) – limit: 15 miejsc
         • czas trwania: 3 lata
         • wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

JAK PUNKTUJEMY?

        • Kandydaci z „nową maturą”:
        1. Język polski
         • część pisemna matury: rozszerzony – 0,4 pkt; podstawowy – 0,25 pkt.
        2. Język obcy
         • część pisemna matury: rozszerzony – 0,2 pkt; podstawowy – 0,12 pkt.
        3. Przedmiot do wyboru (dowolny przedmiot zdawany na maturze)
         • część pisemna matury: rozszerzony – 0,4 pkt; podstawowy – 0,25 pkt.

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 • Kandydaci ze „starą maturą”:
 1. Język polski
  • część pisemna matury – 0,4 pkt.
 2. Język obcy
  • część pisemna matury – 0,2 pkt;
  • ocena końcoworoczna – 0,1 pkt.
 3. Przedmiot do wyboru (dowolny przedmiot zdawany na maturze)
  • część pisemna matury – 0,4 pkt;
  • ocena końcoworoczna – 0,2 pkt.

Ocenę końcową z danego przedmiotu uwzględniamy kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.

Jak rozpocząć studia magisterskie?

 • studia stacjonarne (dzienne) – limit: 15 miejsc
 • czas trwania: 2 lata
 • wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów

JAK PUNKTUJEMY?

 • Ocena z dyplomu ukończenia studiów 1. stopnia – 1 pkt.
 • Przy jednakowych ocenach w konkursie dyplomów dodatkowym kryterium będzie średnia wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia (na podstawie suplementu lub indeksu).

Przyjmujemy kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • Socjologia,
 • Politologia,
 • Pedagogika,
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • Etnologia,
 • Europeistyka,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Ekonomia,
 • Nauki o rodzinie,
 • Polityka społeczna,
 • Praca socjalna,
 • Promocja zdrowia,
 • Zarządzanie,
 • Kulturoznawstwo,
 • Filologia.
Przydatne linki

Uniwersytet Opolski

Rekrutacja

Studia

    • Stypendia – wszystkie informacje dotyczące stypendiów naukowych, socjalnych itp.
    • ECTS – informacje na temat Europejskiego Systemu Transferu Punktów.
    • Information for foreign students – informacje o zasadach studiowania na Uniwersytecie Opolskim dla cudzoziemców.

Kampus Uniwersytetu Opolskiego

Niepełnosprawni