SOCJOLOGIA – STUDIA LICENCJACKIE

Rekrutacja

dlaczego SOCJOLOGIA?

Czym zajmuje się socjologia?


Socjologia to dziedzina nauk społecznych, która zajmuje się tym wszystkim, co składa się na życie w społeczeństwie. Socjologowie interesują się, między innymi,  poznawaniem wzorów kulturowych i prawidłowościami społecznymi, badaniem i wyjaśnianiem nowych zjawisk i procesów.

Praktyczne umiejętności socjologa

Socjologia - kompetencje jutra!

Socjolog posiada cenne na rynku pracy w umiejętności personalne.

Są to:

 • nawiązywanie i projektowanie relacji społecznych
 • kompetencje międzykulturowe
 • zarządzanie informacją
 • krytyczne i kreatywne myślenie

Na naszych studiach będziesz:


 • projektował i realizował badania społeczne, rynkowe, marketingowe.
 • tworzył profesjonalne narzędzia badawcze (UX – user experience, ankiety, kwestionariusze wywiadów, obserwacji i inne).
 • poznawał metody zarządzania projektami i pozyskiwania grantów o fundusze (m.in. w generatorze SOWA) – mamy bezpłatne szkolenie z certyfikatem.
 • analizował dane ilościowe i jakościowe w nowoczesnych programach komputerowych: SPSS (z możliwością certyfikacji zewnętrznej na II stopniu studiów), CAQDA – w tym ATLAS.ti.
 • uczył się współpracy i zarządzania zespołem pracowniczym
 • poznawał zasady dobrej autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • planował własny rozwój i karierę zawodowej

Praktyki zawodowe będą realizowane po drugim roku studiów:  w sektorze firm  prywatnych i instytucji publicznych (samorządu i urzędów państwowych) ale także w obszarze mediów, instytucjach kultury.

Absolwenci socjologii dobrze wypadają w podsumowaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanych w ramach platformy ELA (Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych).

Praca dla socjologa

Gdzie pracują socjologowie?


W agencjach badawczych, międzynarodowych korporacjach, firmach otoczenia biznesu, działach personalnych w dużych zakładach pracy, firmach szkoleniowych;

W instytucjach publicznych: miejskich ośrodkach pomocy społecznej i pomocy rodzinie, kuratoriach sądowych, urzędach gminy, miejskich, marszałkowskich, wojewódzkich, urzędy pracy, obserwatoriach rynku pracy, fundacjach i stowarzyszeniach, mediach;

Własna działalność – badania rynkowe, marketingowe, projekty unijne i nie tylko…

Dlaczego Socjologia na UO?

program studiów

Studiuj socjologię na Uniwersytecie Opolskim, ponieważ:


Student socjologii UO zdobywa doświadczenie zawodowe już podczas studiów (projekty badawcze i praca badawcza w terenie, znajomość programów komputerowych do analizy danych, certyfikaty);

Nasi absolwenci wykorzystują zdobyte kompetencje (m.in. znajomość programów komputerowych czy umiejętności projektowania badań) w różnych obszarach życia społecznego – dlatego są elastyczni, świadomi i swobodnie odnajdują się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Podchodzimy indywidualnie do rozwoju każdego z naszych studentów. Zajęcia prowadzimy w małych grupach, w nowoczesnych i klasycznych formach: wykładów, warsztatów, laboratoriów, seminariów, a także e-learningu. 

Studia magisterskie

Możliwość kontynuowania studiów na II stopniu:


Absolwent socjologii może kontynuować edukację na studiach magisterskich na różnych kierunkach społecznych i humanistycznych.

Polecany przez nas kierunek to Socjologia studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Opolskim  (w języku polskim lub angielskim)  w ramach jednego z pięciu specjalistycznych modułów:

– Design i projektowanie społeczne

– Intercultural Communication (studia w języku angielskim)

– Badania socjologiczne w praktyce społecznej

– Socjologia problemów społecznych

– Socjologia organizacji

Rekrutacja

Przydatne linki:


Uniwersytet Opolski – strona główna 

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 – strona główna

Stypendia – wszystkie informacje dotyczące stypendiów naukowych, socjalnych itp.

Zasady przyjmowania na studia cudzoziemców wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Opłaty za studia – wszystkie informacje na temat płatności za studia.

ECTS – informacje na temat Europejskiego Systemu Transferu Punktów.

Information for foreign students – informacje o zasadach studiowania na Uniwersytecie Opolskim dla cudzoziemców.

Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych – wsparcie udzielane osobom niepełnosprawnym.