Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

Władze Instytutu
Dyrektor: dr hab. Edward Nycz, prof. UO,
ul. Oleska 48, pokój 321 (III p.)

Wicedyrektorka: dr Patrycja Kaszubska-Dziergas,
ul. Oleska 48, pokój 321 (III p.)

Kierowniczka Katedry Nauk Socjologicznych
dr Magdalena Piejko-Płonka
Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
e-mail: piejko@uni.opole.pl

Sekretariat
mgr Aneta Smalec
tel. +48 77 452 7421
e-mail: inp@uni.opole.pl

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego

Władze Wydziału
Dziekanka: dr hab. Anna Wiessbrot-Koziarska, prof. UO,
ul. Oleska 48, pokój 130 tel. (+48 77) 452 7402
e-mail: awk@uni.opole.pl

Zastępczyni Dziekanki: dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, prof. UO
pokój 130, tel. (+48 77) 452 7403
e-mail: idobra@uni.opole.pl

Koordynator ds. kierunków Socjologia oraz Intercultural Communication 
Marcin Deutschmann
Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole, pokój 337
tel. 77 452 74 82
e-mail: isobieraj@uni.opole.pl

Koordynatorka ds. kierunku Design i komunikacja społeczna
dr Magdalena Piejko-Płonka
Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
e-mail: piejko@uni.opole.pl

Obsługa administracyjna dziekanatu
Magdalena Mucha
Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
e-mail: magdalena.mucha@uni.opole.pl