Koordynatorzy/ki kierunków

 
Socjologia, studia pierwszego stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki
Marcin Deutschmann
konsultacje: czwartki, 10:00-10:45, Oleska 48, p. 130
 
 
Socjologia, studia drugiego stopnia, specjalność: Intercultural Communication, studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki
Marcin Deutschmann
konsultacje: czwartki, 10:00-10:45, Oleska 48, p. 130
 
 
Design i komunikacja społeczna, studia pierwszego stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki
Magdalena Piejko-Płonka
konsultacje: wtorki, 08:45-09:30, Oleska 48, p. 130
Obsługa administracyjna dziekanatu

 
Socjologia i Intercultural Communication
Magdalena Mucha
Collegium Civitas, ul. Katowicka 89
e-mail: magdalena.mucha@uni.opole.pl
 
Design i komunikacja społeczna
Aneta Góźdź
ul. Oleska 48, pokój 141
Tel. 77 452 74 11
Email: agozdz@uni.opole.pl
 
Godziny otwarcia dziekanatów WNS:
Poniedziałek-Piątek 11.00-14.00 oprócz środy (w środy dziekanat nieczynny)