Szanowni Państwo,

W związku z praktykami zawodowymi na naszym kierunku przekazujemy komplet dokumentów potrzebnych do ich podjęcia oraz przeprowadzenia.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Opolskiego:

Zarządzenie _Rektora_61_2023

Regulamin Organizacji Praktyk UO:

Regulamin Organizacji Praktyk UO

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Organizacji Praktyk:

Oświadczenie_Wzór_Regulamin praktyk_UO

Procedura dotycząca odbywania oraz dokumentowania praktyk:

SDJK-O-U11

Instrukcja praktyk dla kierunku Design i komunikacja społeczna STUDIA PRAKTYCZNE:

Design i komunikacja społeczna_Instrukcja praktyk (lic_studia_praktyczne)

Instrukcje praktyk dla kierunku Socjologia STUDIA PRAKTYCZNE:

Socjologia_Instrukcja praktyk (lic_studia_praktyczne)

Socjologia_Instrukcja praktyk (SUM)

Instrukcje praktyk profil OGÓLNOAKADEMICKI:

Socjologia_Instrukcja praktyk (lic_studia_ogólnoakademickie)

Design i Komunikacja Społeczna_Instrukcja praktyk (lic_studia_ogólnoakademickie)

Praktyka zawodowa realizowana jako zatrudnienie, staż, wolontariat:

Dokumentacja dotycząca zaliczenia jako praktyki zatrudnienia, staży, wolontariatu – WNS 2023 – wzór