Prace dyplomowe


Wytyczne oraz dokumenty dotyczące przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na kierunku socjologia (studia ogólnoakademickie I i II stopnia) oraz prac licencjackich na kierunku Design i komunikacja społeczna (studia ogólnoakademickie I stopnia)

 

  • Procedura procesu dyplomowania

Procedura_procesu_dyplomowania_SDJK-O-U10

  • Zarządzenie Rektora UO 81/2021 w sprawie zasad przygotowywania i archiwizacji prac dyplomowych

Zarządzenie_Rektora_UO_ZR-81-2021

  • Wymogi dotyczące przygotowywania prac dyplomowych na kierunku Design i komunikacja społeczna

Wymogi dla prac dyplomowych_Design i komunikacja społeczna_2024

  • Wymogi dotyczące przygotowywania prac dyplomowych na kierunku Socjologia I i II stopnia

Wymogi dla prac dyplomowych_Socjologia_2024

  • Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku Design i komunikacja społeczna

Design i komunikacja społeczna _zagadnienia_egzamin_dyplomowy_Ist

  • Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku Socjologia I stopnia

Socjologia_zagadnienia_egzamin_dyplomowy_Ist

  • Wzór strony tytułowej

Wzór_strony_tytułowej

  • Instrukcja APD dla studentek i studentów

Instrukcja_APD_Student

  • Instrukcja APD dla promotorów i promotorek oraz osób recenzujących prace

Instrukacja_APD_Promotor_Recenzent