Erasmus, MOST i inne programy wymian

Zachęcamy naszych studentów do zdobywania w trakcie studiów doświadczeń także poza Opolem.
Program Mobilności Studentów tzw. MOST pozwala studentom na studiowanie na innej polskiej uczelni przez semestr lub rok. Więcej szczegółów na stronie Działu Nauczania.

Program Erasmus

daje możliwość studiowania i odbywania praktyki zawodowej w Europie. Więcej szczegółów o procedurach i dofinansowaniu znajduje się na stronie programu prowadzonego na Uniwersytecie Opolskim przez Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

Główną zasadą dofinansowania wyjazdów zagranicznych w ramach programu jest niwelacja różnic w kosztach życia w danym kraju, a stawki wahają się od około 300 do około 500 EUR za miesiąc w przypadku wyjazdu na studia oraz o około 100 Euro więcej w przypadku wyjazdu na praktykę.

Student może wyjechać na 12 miesięcy na każdym realizowanym stopniu studiów. Na 12 miesięcy wyjazdu sumują się miesiące nauki i praktyki (np. można wyjechać na 10 miesięcy nauki i wówczas na danym stopniu studiów studentowi przysługiwać będzie już tylko 2 miesiące praktyki; można wyjechać na jeden semestr – 5 miesięcy pobytu i zachować do dyspozycji 5 miesięcy na kolejny semestr nauki i dalsze 2 na odbycie praktyki).

Studentom pobierającym stypendium socjalne dostaną dodatkowe dofinansowanie z programu.

Praktyki zagraniczne

Poza wyjazdem na studia, program Erasmus umożliwia wyjazd na praktykę do dowolnej firmy w Unii Europejskiej pod warunkiem tego, że w miejscu praktyki student zawodowo będzie zajmował się sprawami zgodnymi z naszym kierunkiem studiów. Firmę student wyszukuje samodzielnie, ale może skorzystać z pomocy instytutowego koordynatora. Praktyka trwa minimum 2 miesiące.

Kto może pojechać?

  • Studia licencjackie: studenci 2 i 3 roku.
  • Studia magisterskie: studenci 2, 3 i 4 semestru.

Dodatkowo w ramach praktyk wyjechać mogą absolwenci rekrutowani na ostatnim roku studiów.

Studiowanie za granicą

University of Dubrovnik, Chorwacja/Croatia
(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)
Kontakt/Contact:
Sandra Memunic, e-mail: sandra.memunic@unidu.hr
Université Paul-Valéry Montpellier, Francja/France

www.univ-montp3.fr

(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)
Kontakt/Contact: Fabrice Hirsch, e-mail: fabrice.hirsch@univ-montp3.fr
Universitade da Coruna, Hiszpania/Spain

www.udc.gal

(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)
Kontakt/Contact:
Sandra King, e-mail: rrii@udc.es
Silesian University in Opava, Czechy/Czech Republic
http://www.slu.cz/slu/en
(Okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)
Kontakt/Contact:
Rostislav Nemec, e-mail: rostislav.nemec@slu.cz
Panteion University of Social and Political Science, Grecja/Greece

www.panteion.gr

(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)
Kontakt/Contact:

Stelios Perrakis, e-mail: sperrak@panteion.gr, erasmusecon@panteion.gr

Ss. Cyril and Mothodius University Skopje, Macedonia/Macedonia

www.ukim.edu.mk

(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)
Kontakt/Contact:
Sofija Georgievska, e-mail: sofija.arnaudova@fzf.ukim.edu.mk
University of Hradec Kralove, Czechy/Czech Republic
https://www.uhk.cz/en-GB/UHK
(Okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)
Kontakt/Contact:
Antonin Slaby, e-mail: antonin.slaby@uhk.cz
Veronika Mechurova, e-mail: veronika.mechurova@uhk.cz
Universitat de Vic, Hiszpania/Spain

www.uvic.es

(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)
Kontakt/Contact:

E-mail: incoming@uvic.cat

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy/Germany

www.euv-frankfurt-o.de
(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)
Kontakt/Contact:
Nicole Klueck, e-mail: klueck@europa-uni.de

Zasady rekrutacji

Wszyscy zainteresowani zgłaszają się do koordynatora instytutowego w wyznaczonym danego roku terminie, a lista rankingowa jest tworzona na podstawie wyników rozmów kwalifikacyjnych, podczas których sprawdzana jest motywacja do wyjazdu, znajomość języka wykładowego danego kraju lub języka angielskiego oraz oceniane są zaangażowanie w sprawy programu Erasmus w Opolu, na uniwersytecie oraz wyniki w nauce.

W sprawach wyjazdów proszę kontaktować się z Michałem Wanke (michal.wanke@uni.opole.pl).