Międzyinstytutowa Biblioteka Politologii, Filozofii i Socjologii

To specjalistyczna biblioteka naukowa, która od 2000 roku gromadzi i udostępnia zbiory z zakresu politologii, filozofii, socjologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Zasób biblioteki liczy ponad 26 000 woluminów książek i ponad 205 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych,. Biblioteka dysponuje 74 miejscami dla czytelników w czytelni oraz stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i e-źródeł (bazy danych, książki i czasopisma elektroniczne).

W czytelni udostępnia się kolekcje:

  • książek i czasopism, które ukazywały się w Polsce poza cenzurą w latach 1976-1989; zasób został przekazany przez Ośrodek KARTA w Warszawie,
  • „Nowy Dziennik – Polish Daily News” – czasopismo emigracyjne, największa i najbardziej prestiżowa polskojęzyczna gazeta codzienna w USA, redagowana oraz wydawana w Nowym Jorku. Założycielem i wydawcą „Nowego Dziennika” był Bolesław Wierzbiański, który w latach 1971 – 2000 pełnił funkcję redaktora naczelnego.

Korzystanie z księgozbioru czytelni odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek.

W ramach Międzyinstytutowej Biblioteki Politologii, Filozofii i Socjologii działa:

  • czytelnia, która oferuje swe usługi wszystkim użytkownikom.
  • wypożyczalnia: w której rejestracja użytkowników i wypożyczeń odbywa się w systemie zautomatyzowanym ALEPH.

biblioteka główna

bazy elektroniczne

katalog biblioteki

Godziny otwarcia

Poniedziałek 9:00-17:00
Wtorek 9:00-17:00
Środa 9:00-17:00
Czwartek 9:00-17:00
Piątek 9:00-17:00
Sobota 9:00-14:00

Adres

Międzyinstytutowa Biblioteka Politologii, Filozofii i Socjologii
ul.Katowicka 89
45-061 Opole
tel. 77 452 7463
e-mail: bns@uni.opole.pl