Dlaczego Design i komunikacja społeczna?

Co to jest design?


Design, inaczej projektowanie społeczne, to szerokie, kompleksowe podejście, obejmujące następujące zagadnienia:

– myślenie projektowe (design thinking);

– projektowanie dóbr i usług;

– projektowanie różnych form komunikacji międzyludzkiej;

– badania społeczne zorientowane na potrzeby klientów.

Kompetencje zdobyte na studiach

Na naszych studiach:


 • poznasz różne formy komunikowania – w tym także kreatywnego pisania tekstów komercyjnych (reklamowych), informacyjnych, publicystycznych i naukowych oraz podstaw projektowania graficznego
 • zrealizujesz badania i analizy w obszarze projektowania społecznego
 • poznasz problematykę badań ewaluacyjnych, etnograficznych oraz analizy jakościowej, ilościowej, sieciowej i wizualnej
 • nauczysz się wykorzystania nowoczesnych programów komputerowych wspomagających badacza (np.: SPSS, Atlas.TI, Gephi, NodeXL, Limesurvey i inne)
 • zaplanujesz swoją karierę zawodowej
 • poznasz metody zarządzania projektami i zespołami

Praktyki zawodowe będą realizowane po drugim roku studiów:  w sektorze firm  prywatnych i instytucji publicznych (samorządu i urzędów państwowych) ale także w obszarze mediów, instytucjach kultury.

Praca po studiach

Nowoczesny kierunek – ciekawa praca – kompetencje jutra


Rynek pracy dla specjalistów zajmujących się projektowaniem społecznym rozwija się bardzo dynamicznie. Kierunek Design i komunikacja społeczna daje szerokie możliwości pracy w różnych zawodach i wielu typach organizacji prywatnych i publicznych:

 • agencjach badawczych i reklamowych
 • biurach projektowych
 • instytucjach kultury
 • urzędach i instytucjach publicznych
 • mediach tradycyjnych i internetowych
 • w przedsiębiorstwach oferujących produkty i usługi w Internecie
 • stowarzyszeniach i fundacjach społecznych

Design i komunikacja społeczna na UO

Program studiów

Dlaczego warto wybrać kierunek “Design i komunikacja społeczna” na Uniwersytecie Opolskim?


W ramach naszych studiów kładziemy nacisk na społeczne i kulturowe aspekty projektowania społecznego oraz komunikowania.

Oferujemy zajęcia wzbogacające wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, są to między innymi przedmioty: Historia projektowania społecznego, Historia architektury, Historia sztuki, Zrównoważony rozwój.

Doskonalimy komunikację werbalną i wizualną, w ramach zajęć takich jak: Teoria i praktyka komunikacji, Ikonosfera i kompetencje wizualne, Warsztaty pisarskie/ podstawy projektowania graficznego.

Przedstawiamy możliwości badań przestrzeni Internetu, przykładowe zajęcia podejmujące te zagadnienia to: Technologie informacyjne; Media cyfrowe i przemysły kreatywne.

Wprowadzamy w zagadnienia zarządzania projektami i grupami – między innymi w ramach takich zajęć: Zarządzanie kreatywnymi projektami i zespołami; Partycypacja społeczna, Badania ewaluacyjne, Projektowanie strategiczne.

Indywidualnie podchodzimy do rozwoju każdego studenta. Zajęcia prowadzimy w małych grupach, w formie nowoczesnej: warsztaty, laboratoria, e-learning, jak i klasycznej: wykładów, seminariów. 

Studia magisterskie

Możliwość kontynuowania studiów na II stopniu:


Absolwent socjologii może kontynuować edukację na studiach magisterskich na różnych kierunkach społecznych i humanistycznych.

Polecany przez nas kierunek to socjologia studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Opolskim  (w języku polskim lub angielskim)  w ramach jednego z pięciu specjalistycznych modułów:

Design i projektowanie społeczne

– Intercultural Communication (studia w języku angielskim)

– Badania socjologiczne w praktyce społecznej

– Socjologia problemów społecznych

– Socjologia organizacji

Rekrutacja na studia

Przydatne linki:


Uniwersytet Opolski – strona główna 

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 – strona główna

Stypendia – wszystkie informacje dotyczące stypendiów naukowych, socjalnych itp.

Zasady przyjmowania na studia cudzoziemców wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Opłaty za studia – wszystkie informacje na temat płatności za studia.

ECTS – informacje na temat Europejskiego Systemu Transferu Punktów.

Information for foreign students – informacje o zasadach studiowania na Uniwersytecie Opolskim dla cudzoziemców.

Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych – wsparcie udzielane osobom niepełnosprawnym.