Studenckie Koło Naukowe Kwadratura to organizacja studencka, która powstała w 2020 roku z inicjatywy studentek i studentów nowego kierunku design i komunikacja społeczna. Od początku swojej działalności skupiamy się na realizacji zarówno projektów badawczych, jak i akcji społecznych oraz artystycznych. Zapraszamy do dołączenia do naszego zespołu wszystkie osoby zainteresowane tematyką projektowania społecznego, komunikacji, partycypacji społecznej, ale także sztuką i badaniami społecznymi.

 

Czym się zajmujemy:

 • Krytyczną analizą i refleksyjnym spojrzeniem na to co nas otacza: przestrzeń, miejsce, przedmioty, relacje.
 • Pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu teorii designu, komunikacji, projektowania graficznego, inkluzywnego, uniwersalnego oraz metodologii badań społecznych.
 • Organizowaniem i przeprowadzaniem warsztatów artystycznych, projektowych, edukacyjnych, społecznych, kulturalnych dla różnych grup.
 • Popularyzacją wiedzy na temat designu i komunikacji, w tym przeprowadzanie kampanii informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Koła, organizowanie wydarzeń popularnonaukowych, udział w targach i festiwalu nauki.
 • Współtworzeniem promocji kierunku studiów Design i komunikacja społeczna.
 • Realizowaniem badań społecznych we współpracy z różnymi instytucjami.
 • Promocją działalności Koła w mediach społecznościowych oraz projektowanie materiałów promocyjnych (plakaty, ilustracje, gadżety).
 • Prowadzeniem działań, których celem jest zwrócenie uwagi na kwestie projektowania społecznie odpowiedzialnego, wykluczenia społecznego, uprzedzeń, dyskryminacji i nierównego dostępu do przestrzeni, dóbr i usług w różnych obszarach życia.
 • Współpracą z Wydziałem Nauk Społecznych oraz pozostałymi jednostkami naukowymi i dydaktycznymi Uniwersytetu Opolskiego.
 • Współpracą z firmami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury.
 • Współpracą z towarzystwami i organizacjami naukowymi, innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi.

 

 

Wybrane wydarzenia:

 • Akcje integracyjne w Katedrze Nauk Socjologicznych, np. akcja mikołajkowa pt. „Udekoruj naszą Katedrę skojarzeniami”; spotkanie integracyjne połączone z warsztatami artystycznymi z malowania toreb; spotkanie adaptacyjne dla studentek i studentów pierwszego roku; wystawa plakatów absolwentek i absolwentów designu i komunikacji społecznej i inne.
 • Udział w projekcie badawczym Praktyki czytelnicze użytkowników i użytkowniczek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz możliwości wykorzystania literatury do działań pedagogicznych. Współpraca z WBP w Opolu oraz SKNS.
 • Udział w akcji Szlachetna Paczka we współpracy z Wydziałem Sztuki UO.
 • Kurs Samoobrony dla studentek i pracowniczek Wydziału Nauk Społecznych UO.
 • Konkurs na mem o studiowaniu w Katedrze Nauk Socjologicznych we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Socjologów.
 • Współtworzenie Wiosny Kobiet, czyli cyklu wydarzeń poświęconych sytuacji i prawom kobiet. Akcja prowadzona we współpracy z pełnomocniczką rektora ds. równego traktowania – dr Marzanną Pogorzelską.
 • Współpraca z zespołem ds. promocji Wydziału Nauk Społecznych i zaprojektowanie akcji promującej rekrutację na studia pn. “Bierzemy Pod Lupę”.
 • Akcja charytatywna: zbiórka nakrętek dla Pana Włodzimierza, ojca naszej koleżanki, absolwentki socjologii.
 • Współtworzenie 2. tygodnia kobiet w Opolu razem z kinem Meduza oraz Radą Kobiet w Opolu. KinoDialog: Tożsamość, ciało, płeć – pokaz filmu oraz dyskusja w kinie Meduza w Opolu.
 • Współtworzenie wydarzenia “Teatr Forum” we współpracy z dr Marzanną Pogorzelską, pełnomocniczką ds. równego traktowania na UO.
 • Organizacja antykonferencji “Niewidzialne. Komu i jak żyje się w mieście?” we współpracy z Fundacją Laboratorium Zmiany w Opolu oraz Centrum Dialogu Obywatelskiego.
 • Współorganizacja koncertu charytatywnego na rzecz podopiecznych Fundacji Iskierka. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Opolskim Studiem Piosenki oraz Fundacją Iskierka pod patronatem Prezydenta Miasta Opole oraz Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

 

Zarząd Koła

Prezeska Koła: Zuzanna Szantar, II rok Designu i komunikacji społecznej

Wiceprezeska: Julia Pieczara, II rok Designu i komunikacji społecznej

Sekretarz: Daniel Socha-Lolko, II rok Politologii

Skarbniczka: Barbara Ryba, III rok Designu i komunikacji społecznej

Specjalistka PR / Social Media: Julia Kruszewska, II rok Designu i komunikacji społecznej

 

Osoby członkowskie

Sandra Buńkowska

Emilia Czyrny

Patrycja Dorosiewicz

Sybilla Gawlik

Hanna Golec

Joanna Ilba

Martyna Kowalczyk

Julia Kruszewska

Sylwia Piechaczek

Julia Pieczara

Klaudia Pregiel

Sonia Płocka

Barbara Ryba

Daniel Socha-Lolko

Zuzanna Szantar

Wojciech Suchecki

Wiktoria Tracz

Klaudia Wojtas

 

Opiekunka naukowa Koła

dr Magdalena Piejko-Płonka, piejko@uni.opole.pl

 

Dane kontaktowe

E-mail: kwadraturakn@gmail.com

Katedra Nauk Socjologicznych, Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, Opole

 

Media społecznościowe Koła

 

Facebook: Koło Naukowe Kwadratura

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068143855775

 

Instagram: kwadratura_kn

https://www.instagram.com/kwadratura_kn?igsh=MXRpbmtrajloaHVtNw==

 

Jak można do nas dołączyć?

Wystarczy do nas napisać przez social media lub e-mail, albo przyjść na jedno z naszych spotkań.