Programy studiów

Wszystkie sylabusy/karty przedmiotów są dostępne w systemie USOS po zalogowaniu i wyszukaniu nazwą kursu. KLIK!
 
Design i komunikacja społeczna – studia 1. stopnia, stacjonarne

od roku akademickiego 2019/20 (tu: skan oryginału dokumentu)

 

Socjologia – studia 1. stopnia, stacjonarne

od roku akademickiego 2018/2019 (tu: skan oryginału)

od roku akademickiego 2017/2018 (wygaszane programy studiów)

od roku akademickiego 2015/2016 (wygaszane programy studiów)