Pozytywna ocena akredytacyjna i rekomendacja do wyróżnienia dla socjologii!

Polska Komisja Akredytacyjna, na podstawie raportu zespołu badającego program studiów na kierunku socjologia, pozytywnie oceniła proces kształcenia na tym kierunku!

Co więcej, Polska Komisja Akredytacyjna rekomenduje przyznanie kierunkowi “socjologia”  Certyfikatu Doskonałości Kształcenia “otwarty na świat”.

Oto cały dokument – Uchwała nr 24/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 stycznia 2020 roku.