Wspaniałe wieści!

Wspaniałe wieści!

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 roku nadał dr hab. Annie Śliz tytuł profesora nauk społecznych. W imieniu społeczności akademickiej Instytutu Socjologii UO najserdeczniej gratulujemy Pani...