Oświadczenie Opolskiego Oddziału PTS

Oświadczenie Opolskiego Oddziału PTS

Oświadczenie Opolskiego Oddziału PTS Jako Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, przyłączamy się do stanowiska Zarządu Głównego PTS w sprawie najazdu Rosji na Ukrainę. Z całą stanowczością potępiamy ten akt międzynarodowego terroru i całym sercem...