Zapraszamy na konferencję!

Zapraszamy na konferencję!

W związku z uruchomieniem specjalności Intercultural Communication oraz rozpoczęciem intensywnej współpracy naukowej i dydaktycznej z krajami Azji (zwłaszcza centralnej) zorganizowano konferencję, do której zaproszono zagranicznych kolegów. Komunikacja międzykulturowa...