Oświadczenie Opolskiego Oddziału PTS

Jako Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, przyłączamy się do stanowiska Zarządu Głównego PTS w sprawie najazdu Rosji na Ukrainę. Z całą stanowczością potępiamy ten akt międzynarodowego terroru i całym sercem wspieramy Ukraińców i Ukrainki w ich heroicznej walce. Wyrażamy jednocześnie nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy osoby odpowiedzialne za inwazję na niepodległą Ukrainę zostaną osądzone i poniosą odpowiedzialność za swoje czyny.
 
Wszystkim naszym kolegom i koleżankom, a także studentom i studentkom z Ukrainy przekazujemy nasze wsparcie i oferujemy swoją pomoc. Jesteśmy z Wami.
 
Chwała Ukrainie!
 
Zarząd Oddziału Opolskiego PTS