Z żalem informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2024 roku zmarł prof. dr hab. Hieronim Kubiak, wybitny socjolog, profesor emerytowany Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii UJ oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Prof. dr hab. Hieronim Kubiak urodził się 30 września 1934 roku w Rudzie Pabianickiej koło Łodzi. Był absolwentem filologii rosyjskiej (1956) oraz socjologii (1964) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat obronił w 1968 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1979 roku, a profesora zwyczajnego w 1990 roku.

Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. Hieronima Kubiaka koncentrowały się na problematyce socjologii religii, socjologii kultury, teorii procesów narodotwórczych, wspólnotach etnicznych, migracjach międzynarodowych oraz socjologii władzy i polityki.

Do Jego najważniejszych książek należą: Religijność a środowisko społeczne (1972), Rodowód narodu amerykańskiego (1974), Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi (1976; książka zbiorowa), Zanikające pokrewieństwo. Szkice socjologiczne o Polonii (1990), Between Animosity and Utility. Political Parties and Their Matrix (2000; książka zbiorowa), U progu ery postwestfalskiej. Szkice z teorii narodu (2007).

Profesor Hieronim Kubiak był Wiceprzewodniczącym Research Committee on Migration ISA (1976-1986), Dyrektorem Polonijnego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1973-1981), członkiem komitetów naukowych PAN: Socjologii, Badań Polonijnych, Badań i Prognoz “Polska 2000” (wielokrotnie, poczynając od 1969 r.) oraz Redakcji Naukowej sześciotomowej Encyklopedii socjologii (Oficyna Naukowa 1997-2007). Twórca i redaktor naczelny “Przeglądu Polonijnego” oraz serii wydawniczych: Biblioteki Polonijnej PAN i Prac Polonijnych (seria wydawnicza Uniwersytetu Jagiellońskiego i PWN).

 

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Profesora.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 26 kwietnia br. o godzinie 13:00 w sali pożegnań na Cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce w Alei Zasłużonych.

Zdjęcie oraz nota biograficzna o Profesorze pochodzi ze strony internetowej Instytutu Socjologii UJ: https://socjologia.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_0iyIOm3cRNs5/15033991/155898356