Szkolenie biblioteczne/Library training

Zapraszamy studentów I roku licencjatu oraz I roku Intercultural Communication do udziału w szkoleniu bibliotecznym/

Students of 1st year of Intercultural Communication – we invite you to participate in library training.

terminy/schedule:

I licencjat – 18 października, 9.00-10.30, sala 104

I IC19th of October, 9.00 – 10.30, room 104.