Spotkanie z książką “Cała siła, jaką czerpię na życie”

Zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Piotrem Laskowskim i dr Łukaszem Mikołajewskim, redaktorami książki “Cała siła, jaką czerpię na życie”, która ukazała się w marcu 2022 nakładem wydawnictwa Karakter KLIK!

W czerwcu 2020 roku Pracownia Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+ w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla ogłosiła konkurs na pamiętniki. Nadesłano sto osiemdziesiąt prac napisanych przez osoby w różnym wieku, pochodzące z różnych środowisk, różnych klas społecznych i wszystkich regionów Polski, a także osoby mieszkające na emigracji. 

„Cała siła, jaką czerpię na życie” to obszerny, prawie tysiącstronicowy wybór wyrazistych i poruszających tekstów. Stanowi on wyjątkowy zapis doświadczeń osób LGBTQ+ w Polsce – ich dorastania i samotności, pierwszych miłości, coming out-ów, odrzucenia – lub akceptacji – ze strony najbliższych, sytuacji w szkole i w pracy, opresji ze strony Kościoła i prawicowych polityków. Ogłoszenie konkursu zbiegło się z homofobiczną i transfobiczną nagonką towarzyszącą wyborom prezydenckim, wiele tekstów powstało w geście sprzeciwu wobec nienawistnej polityki i policyjnej przemocy 7 sierpnia. Stanowią one zapis lęku i niepewności, ale też wściekłości, buntu, wzajemnej solidarności, determinacji i odwagi. Te intymne, autobiograficzne opowieści odzwierciedlają rzeczywistość osób LGBTQ+, są jednak także lustrem, w którym odbija się Polska. Opowiadana z ironią, sarkazmem i łobuzerskim wywracaniem porządku, językiem, który często odmawia uznania zastanych pojęć i narzuconego porządku – Polska squeerowana. 

Każdy z tych tekstów jest zupełnie inny, każdy opowiada niezwykłą – choć prawdziwą – historię. Blisko osiemdziesiąt gotowych scenariuszy na film. Świadectw, których nie da się już zignorować. [opis książki ze strony wydawnictwa]

Spotkanie z redaktorami tomu dr. Łukaszem Mikołajewskim oraz dr. hab. Piotrem Laskowskim oraz autorami niektórych pamiętników odbędzie się 17. maja o godzinie 18:00 w ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu (ul. Piastowska 18-19-20). Spotkanie poprowadzi: Paweł Dobrowolski

Link do wydarzenia na Facebooku: KLIK!

O autorach i redaktorach tomu:

dr hab. Piotr Laskowski: Historyk idei i pedagog. Ukończył archeologię na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat przygotowywał na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest współtwórcą i pierwszym dyrektorem Wielokulturowego Liceum Humanistycznego w Warszawie, byłym wykładowcą Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach, autorem publikacji poświęconych edukacji i pedagogice. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na filozofii społecznej i politycznej XIX i XX wieku. Opublikował „Szkice z dziejów anarchizmu” (2006) oraz „Maszyny wojenne. Georges Sorel i strategie radykalnej filozofii politycznej” (2011).

dr Łukasz Mikołajewski: Historyk idei i socjolog, adiunkt w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej, zajmuje się powiązaniami między filozofią polityczną, literaturą i historią kultury. Absolwent MISH UW, w latach 2007-2009 wykładowca Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach, współpracownik Artes Liberales UW i Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Laureat Nagrody PTS im. Floriana Znanieckiego z 2006 roku za pracę magisterską poświęconą teorii społecznej Norberta Eliasa. Stypendysta UKIE/MSZ, w 2012 roku obronił w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji doktorat o pisarzach paryskiej „Kultury” i powojennych przemianach rozumienia Europy i Zachodu. Publikował m. in. w „Kulturze i społeczeństwie”, „Res Publice Nowej”, „Kulturze popularnej”, „Kulturze Liberalnej” i „Glissandzie”.