Profesor Sołdra-Gwiżdż w projekcie badawczym nad opolskim rynkiem pracy

Dr hab., prof. UO Teresa Sołdra-Gwiżdż uczestniczyła w realizacji interdyscyplinarnego projektu badawczego realizowanego przez Instytut Śląski w Opolu pt. „Wyzwania opolskiego rynku pracy” na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Projekt stanowi kontynuację przedsięwzięć badawczych dotyczących naukowego oglądu sytuacji panującej na regionalnym rynku pracy (raport – KLIK!).

Przygotowane opracowania (KLIK!) przedstawiają szczegółową charakterystykę procesów i zjawisk społecznych w tym zakresie charakterystycznych dla województwa opolskiego i ich uwarunkowań zarówno globalnych jak i wewnątrzregionalnych z uwzględnieniem potencjalnego wpływu wojny w Ukrainie i wzmożonego napływu uchodźców oraz pandemii Covid -19 na opolski rynek pracy. Identyfikują również wyzwania jakie stoją przed Publicznymi Służbami Zatrudnienia związane zarówno z tymi zjawiskami jak i przygotowywaną przez rząd reformą rynku pracy.