Konkurs fotograficzny dla młodzieży: Troska. Działamy z innymi i dla innych

Konkurs fotograficzny “TROSKA. Działamy z innymi i dla innych” w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki.

Przedłużenie terminu zakończenia konkursu do 23.05.22.

Zapraszamy uczniów i uczennice szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie fotograficznym, którego tematem jest idea troski. Podzielcie się z nami swoimi obserwacjami i doświadczeniami. Pokażcie nam, czym dla Was jest troszczenie się? W jakich sytuacjach spotykamy się z troską? Jak troszczymy się o siebie, o innych, o otoczenie? Jak troska uwidacznia się w naszym życiu?

Troskę możemy zauważyć w codziennych sytuacjach i w znajomych, prywatnych przestrzeniach naszych domów i instytucji, wyrażamy ją za pomocą małych gestów, jak również obserwujemy w nadzwyczajnych sytuacjach kryzysowych, kiedy spotykamy się z innymi, działamy razem, żeby okazać solidarność i troskę.
 
Czekamy na wizualne historie reprezentujące jeden z tych różnorodnych aspektów.
Na prace (każda może zawierać od 5 do 10 zdjęć, które opowiadają o trosce) czekamy do 23.05.2022.
 

Zgłoszone prace będą oceniane przez profesjonalnych jurorów (fotografów, artystów, badaczy społecznych), 5 najlepszych prac zostanie zaprezentowanych podczas Opolskiego Festiwalu Nauki. Pula nagród wynosi 1000 zł.

Prace należy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.festiwal.uni.opole.pl w zakładce Konkursy.

Z regulaminem konkursu można się zapoznać TU a z aneksem do regulaminu TU.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: troska@uni.opole.pl

 

 
do załączenia: aneks, regulamin konkursu