Konkurs dla młodzieży na plakat społeczny: Troska. Działamy z innymi i dla innych.

Przedłużamy termin zgłaszania prac do konkursu na plakat społeczny “TROSKA. Działamy z innymi i dla innych” zorganizowanego w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki.
 
Prace można przesyłać do 23.05.2022.

Zapraszamy uczniów i uczennice szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie na plakat społeczny, którego tematem jest idea troski w życiu codziennym. Celem konkursu jest podkreślenie znaczenia odpowiedzialności i wrażliwości społecznej w relacjach z otoczeniem. Plakat w swojej treści powinien nawiązywać do tematyki zaangażowania społecznego, wsparcia i troski. Plakat można wykonać w dowolnej technice.

Zgłoszone prace będą oceniane przez profesjonalnych jurorów (grafików, artystów, badaczy społecznych), 5 najlepszych prac zostanie zaprezentowanych podczas Opolskiego Festiwalu Nauki. Pula nagród wynosi 1000 zł.

Prace należy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.festiwal.uni.opole.pl w zakładce Konkursy.

 

Z regulaminem konkursu można się zapoznać TU a z aneksem do regulaminu TU.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: troska@uni.opole.pl.