Po dyplomarium 2022

utworzone przez | lis 2, 2022 | aktualności

Uroczyste dyplomarium Katedry Nauk Socjologicznych miało miejsce w Collegium Civitas 27 października 2022 roku. Absolwentkom i absolwentom towarzyszyli bliscy i przyjaciele, a swoją obecnością wydarzenie uświetnili: prorektor ds. kształcenia i studentów prof. Izabella Pisarek, dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Anna Weissbrot-Koziarska i dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych prof. Edward Nycz. Obecni byli także promotorzy.

Gości powitała dr Magdalena Piejko-Płonka, kierowniczka Katedry Nauk Socjologicznych, która poprowadziła uroczystość (na język angielski – ze względu na obecność międzynarodowych studentów, promotorów i gości – tłumaczył Marcin Deutschmann).

– Jest mi ogromnie miło, że mogę być tu dziś z wami – powiedziała prof. Izabella Pisarek. – W akademickim kalendarzu są dwie bardzo ważne uroczystości – pierwsza to inauguracja roku akademickiego niezwykle istotna dla całej społeczności, druga to dyplomarium, najważniejsze dla danego wydziału, instytutu, katedry. I właśnie w takiej chwili się spotykamy. Jako nauczyciele akademiccy staramy się państwu przekazywać najnowszą wiedzę i najlepsze umiejętności, które pomogą wam w karierze i w życiu. Życzę państwu, by zostały wykorzystane jak najlepiej w życiu zawodowym i osobistym. Wszelkiej pomyślności!

Do zebranych zwróciła się także dziekan WNS prof. Anna Weissbrot-Koziarska. – To bardzo ważny dzień, bo odbieracie państwo dyplomy, na które ciężko pracowaliście – podkreśliła. – Zatem to dzień wesoły, ale też i smutny, wielu z was żegna się dziś z Uniwersytetem Opolskim. Wierzę, że umiejętności, jakie tu nabyliście, pomogą wam w uzyskiwaniu awansów, w rozwoju waszej kariery. Obyście byli zadowoleni i szczęśliwi i mieli w dobrej pamięci naszą uczelnię!

– Socjologia to zawód na dzisiejsze czasy, w których świat jest coraz bardziej skomplikowany, a wy będziecie go objaśniać – zauważył prof. Edward Nycz. – Niech dobre życiowe wybory i pomoc ludziom dadzą wam szczęście, tego wam życzę.

Do zebranych zwróciła się także dr Piejko-Płonka, dziękując obecnym za przyjęcie zaproszenia na uroczystość i wspominając krótko rok 2001, kiedy miała miejsce pierwsza rekrutacja na kierunek socjologia, a także lata późniejsze, gdy otwierano kierunek Intercultural Communication czy design i komunikacja społeczna. – Charakter studiów zmieniał się, dołączali do nas nowi ludzie, nowe światy, zdobywaliśmy nowe doświadczenia – mówiła. – Ten dzień to wasze święto. Jesteśmy z was dumni!

Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie dyplomów absolwentkom i absolwentom.

FILM

GALERIA ZDJĘĆ

Organizatorem wydarzenia był dr Mariusz Zwarycz.

***

Wystąpienie dr Magdaleny Piejko-Płonki, kierowniczki Katedry Nauk Socjologicznych

O zespole ról społecznych, zarządzaniu twarzą i innych dziwnych scenach, na których gramy

Dzisiejsza uroczystość to doskonała okazja do przećwiczenia wyobraźni i wrażliwości społecznej. Z jednej strony, to co się właśnie wydarza ma rytualny charakter, tak po goffmanowsku, z całym jego analitycznym zapleczem znaczeń i symboli widocznych wokół nas, ale i w nas. Widzimy je w uniwersyteckim szyldzie, w aranżacji auli, w sposobie, w jaki zorganizowana jest ta przestrzeń, w podziale na scenę, publiczność i kulisy, które jeszcze chwilę temu rozgrywały się na korytarzu CC, w sali 15, a jeszcze wcześniej w naszych domach.

Z drugiej strony, tym co nadaje charakter temu wydarzeniu jest Wasza, Nasza obecność, z całą fasadą osobistą, maskami, sposobem bycia, dekoracjami, rekwizytami – birety, togi, dyplomy, mikrofony, jest ona bardzo silnym komunikatem, nawet jeżeli akurat w tym momencie mówię tylko Ja bądź Marcin. Przywołany przeze mnie Erving Goffman, doskonale znany naszym absolwentkom,  absolwentom, ale też studentkom i studentom, przyglądał się temu, co dzieje się, co się wytwarza, kiedy ludzie zaczynają być razem – pojawia się zaangażowanie w sytuację, i w jednej ze swoich książek „Zachowanie w miejscach publicznych” stwierdził:
Chociaż człowiek może przestać mówić, nie może przerwać komunikacji za pomocą idiomów ciała; musi przekazać albo właściwy, albo niewłaściwy komunikat. Nie może nie powiedzieć nic.

Dyplomarium to sytuacja społeczna, w której odbijają się ważne dla nas idee, normy i wartości, ale też podziały i nierówności społeczne, zróżnicowanie kulturowe, mity i stereotypy. Tradycja uroczystego wręczania dyplomów absolwentkom i absolwentom ma swoje korzenie w rozwoju nauki i uniwersytetów, nie zaskakuje więc to, że jest skarbnicą wiedzy o przemianach społecznych i kulturowych, w których każdy i każda z nas bierze udział. Socjologia w Uniwersytecie Opolskim także podlega tym przemianom, od momentu pierwszej rekrutacji na studia w ówczesnym Instytucie Filozofii i Socjologii, w 2001 roku, wiele się zmieniło, ale to co nas cieszy, to to, że wciąż, rok w rok mamy przyjemność spotykać się ze studentami i studentkami, na zajęciach, seminaryjnych dyskusjach, a może bardziej negocjacjach; na wyjazdach integracyjnych, w polu badawczym, na swobodnych rozmowach przy kawie, w drodze na konferencje, w przerwie od różnych uczelnianych spraw.

Ktoś mógłby powiedzieć, że prowadzenie studiów socjologicznych to już dla nas rutyna, w końcu od pierwszych obron w 2006 roku minęło już 16 lat, nic bardziej mylnego. Każdy kolejny rok, to spotkanie z nowymi światami, szczególnie ważny był dla nas moment uruchomienia specjalności Intercultural Communication na studiach magisterskich. To dzięki studentkom i studentom, którzy przyjechali do nas z różnych stron świata wielokulturowość stała się naszym codziennym doświadczeniem, a akceptacja i szacunek zadaniem, nad którym nieustannie pracujemy. Pracujemy nad tym zadaniem razem z Wami. Nie zawsze się rozumiemy, czasami wzajemnie przeżywamy szoki kulturowe, kiedy w Polsce coś wyglądało inaczej niż w miejscach, z których przyjechaliście. Jednak wszyscy, wszystkie robiłyśmy ile w naszej mocy, żebyście się tutaj czuli i czuły u siebie. Mamy nadzieję, że tak właśnie przez cały okres Waszych studiów było.

Trzy lata temu uruchomiliśmy nowy kierunek studiów pierwszego stopnia – design i komunikacja społeczna, towarzyszyły temu spore emocje, wiele myśli w głowie i pytań, czy propozycja interdyscyplinarnych studiów łączących wiedzę z zakresu nauk o komunikacji, nauk o sztuce, o kulturze z metodologicznym zapleczem socjologii spotka się z zainteresowaniem młodych ludzi. Ten pierwszy rok, którego absolwentki i absolwenci są dzisiaj z nami w tej auli, był wyjątkowy, pod każdym względem. Rok rozpoczęty z niesamowitą energią, której osobiście doświadczałyśmy – z Marcinem, na każdych zajęciach z Wami, nieco przygasł w wyniku pandemii i przejścia na nauczanie zdalne, cieszę się jednak, że w tych trudnych warunkach pokazaliście nam swoją odwagę, kreatywność i zaangażowanie w osiąganie celów, bo z przyjemnością muszę zaznaczyć, że wszystkie studentki, wszyscy studenci pierwszego rocznika designu i komunikacji społecznej przystąpili do obrony, z powodzeniem złożyli egzaminy i dzisiaj odbierają swoje dyplomy. Brawo!

Dyplomy ukończenia studiów są symbolem drogi, jaką wspólnie przeszliśmy, na ostatniej prostej, na seminariach dyplomowych, okupując to huśtawką nastrojów, niejednokrotnie zmęczeniem, zniechęceniem, irytacją, a może i złością na promotorki, na siebie, na podjęte decyzje, zaniechana działania, temat pracy, na badania własne, SPSSa, Atlasa, procedurę dyplomowania, APD… To już macie za sobą, teraz pozostaje się cieszyć, możecie być z siebie dumni i dumne. Dziękuję, że dotarliśmy tutaj razem.

Dzisiaj oficjalnie żegnamy się z naszymi absolwentkami i absolwentami kierunków Intercultural Communication, designu i komunikacji społecznej oraz socjologii pierwszego stopnia. To dla nas, dla naszej Katedry ważny dzień, dziękuję Pani Prorektor, Pani Dziekan i Panu Dyrektorowi za obecność. Dziękuję także dr Iwonie Sobieraj, która przez ostatnie 3 lata pełniła rolę koordynatorki każdego z naszych kierunków. Nasza obecność tutaj, dzisiaj, jest możliwa dzięki zaangażowaniu i pracy dr Sobieraj.

Dziękuję wykładowcom i wykładowczyniom, promotorkom i promotorom, recenzentkom i recenzentom, ale przede wszystkim dziękuję absolwentkom, absolwentom, studentom i studentkom za przyjęcie naszego zaproszenia. Bo to jest Wasze święto. Chciałabym, żeby to dzisiejsze spotkanie było dla Was komunikatem, że jesteście dla nas ważne i ważni i że Katedra Nauk Socjologicznych to także Wasze miejsce.

***

Wyróżnienia dla najlepszych prac dyplomowych

Socjologia – IC, studia magisterskie, wyróżnienie za najlepszą pracę dyplomową magisterską obronioną w 2022 

Mgr Małgorzata Teuber, tytuł pracy:  Feminist perspective of menstrual poverty. The case of menstruating adolescents in Opole, promotorka: dr Elżbieta Nieroba, recenzentka: Karolina Kupis

Mgr Damilola Aminah Moliki-Salman, tytuł pracy: Insecurity and Gender – based violence: An obstacle to Child Educational Development in Nigeria promotorka: dr Anna Kopczak-Wirga, recenzentka: Profesor Teresa Sołdra-Gwiżdż

 Design i komunikacja społeczna – studia licencjackie: wyróżnienie za najlepszą pracę dyplomową licencjacką obronioną w 2022 

Julia Stanaszek, Zmysł dotyku w projektowaniu komunikacji z klientem z perspektywy interdyscyplinarnej, promotorka: dr Magdalena Piejko-Płonka, recenzentka: dr Karolina Kupis

Socjologia – studia licencjackie: wyróżnienie za najlepszą pracę dyplomową licencjacką obronioną w 2022 

Tomasz Chabior, tytuł pracy: Wpływ Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim na integrację lokalnej społeczności. Studium socjologiczne, promotorka: Profesor Teresa Sołdra- Gwiżdż, recenzentka: dr Magdalena Piejko-Płonka

Wyróżnienia za działalność studencką:

Klaudia Pregiel, Sybilla Gawlik, studentki II roku na kierunku design i komunikacja społeczna, wyróżnienie za zaangażowanie w działalność promocyjną na rzecz Wydziału Nauk Społecznych, umiejętność pracy zespołowej, kreatywność i wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów w aktywności projektowej związanej z organizacją wydarzeń i akcji promocyjnych prowadzonych w Katedrze Nauk Socjologicznych

Karol Łazowski, Dominik Maciąg, Marcin Pruski, studenci II roku socjologii – wyróżnienia za zaangażowanie w organizację wydarzeń w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki w 2022 oraz działań i projektów realizowanych w Katedrze Nauk Socjologicznych.

Sumbo Olorode, Akinwale Akinmolayan, Ngu Tony Che, wyróżnienia za zaangażowanie w organizację wydarzeń w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki w 2022.

***

Wszyscy dyplomanci i dyplomantki Katedry Nauk Socjologicznych w 2022 roku:

Socjologia st. trzyletnie:

1. Tomasz Chabior

2. Karol Hepper

3. Katarzyna Ogaza

4. Izabela Osiadacz

5. Eliza Pazdzior

6. Klaudia Piszczyk

7. Alicja Pryk

8. Aneta Skawińska

9. Oliwia Szopa

10. Wiktoria Olszok (Wrucińska)

Design i komunikacja społeczna:

1. Patrycja Brończyk

2. Michał Feliks

3. Iwona Fitzon

4. Adrianna Laska

5.Dawid Poprawa

6. Dariia Reznichenko

7. Julia Stanaszek

8. Justyna Stępak

9. Katarzyna Warmons

Intercultural Communication:

1. Adebisi Adeyanju Temitope

2. Atsay Rabia

3. BadranImad Georges

4. Ejiro Gabriel

5. Ghoreishi Mahdi

6. Gönül Güneş

7. Hasanov Gafar

8. Isika Janet Akpana

9. JiangNisha

10. Mirahmadli Mirbaba

11. Moliki-Salman Damilola Aminah

12. Nenova Kseniia

13. Osunkwo Chioma

14. Rahman Shamsur

15. Teuber Małgorzata

16. Ul Haq Mazhar

17. Yusifi Fuad

Wpis ukazał się wcześniej na stronie głównej Uniwersytetu Opolskiego. Dostępny TUTAJ