Katedra Nauk Socjologicznych!

W 2019 roku w konsekwencji reformy szkolnictwa wyższego (tzw. Ustawa 2.0.) struktura Uniwersytetu Opolskiego została stworzona na nowo. W wyniku tych zmian przestał istnieć Instytut Socjologii, a opolscy socjologowie znaleźli swoje miejsce w innych dyscyplinach i różnych wydziałach uczelni, a w niektórych wypadkach również poza nią. Większość z nas znalazła się w Instytucie Nauk Pedagogicznych i razem z pracownikami:czkami socjalnymi tworzyła Katedrę Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej (KNSiPS), pod kierunkiem dr hab. Anny Weissbrot-Koziarskiej. Przez cały ten czas ciężko pracowaliśmy, żeby socjologia w Uniwersytecie Opolskim odzyskała swoją tożsamość i instytucjonalną podmiotowość. Nasze wysiłki zostały dostrzeżone i od pierwszego września tworzymy Katedrę Nauk Socjologicznych.

Ze zmianami instytucjonalnymi wiążą się również zmiany personalne. Bardzo dziękujemy dr hab. Annie Weissbrot-Koziarskiej za kierowanie pracami zespołu KNSiPS w ostatnich trzech latach i jej nieustające wsparcie w naszych przedsięwzięciach. Szczególne podziękowania kierujemy do dr Iwony Sobieraj, która pełniła w ostatnich latach funkcję koordynatorki kierunku socjologia, a wcześniej funkcję wicedyrektorki Instytutu Socjologii UO i stała na czele naszego zespołu.

Przed nami wszystkimi pracowity rok, który miejmy nadzieję przyniesie nam wszystkim dużo satysfakcji i sukcesów. Zaczynamy już od września, kiedy będziemy tworzyć program badawczy naszej Katedry. Bieżące informacje o naszych przedsięwzięciach będą publikowane na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.