Karolina Kupis na konferencji PAN o migracjach

utworzone przez | wrz 23, 2022 | aktualności, komunikaty

W dniach 21-23 września 2022 roku w Łodzi odbyła się Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk pt. “Migracje w dobie kryzysów społecznych”. Jest to najważniejsze w Polsce, cykliczne wydarzenie poświęcone badaniom migracji. Naszą Katedrę reprezentowała dr Karolina Kupis, która wygłosiła referat pt. ,,Emigracja jako sytuacja edukacyjna w biografii małżeńskiej”.
 
W wystąpieniu zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wśród polskich emigrantów postakcesyjnych. Zgodnie z nimi, decyzja o wyjeździe była znaczącym wydarzeniem zarówno w biografii emigranta jaki i całej jego rodziny. Wśród wielu innych aspektów pojawił się aspekt edukacyjny, w którym decyzja o migracji była z jednej strony początkiem “projektu uczenia się’”, ale z drugiej wiązała się z przeżywaniem tzw. ,,floatingu” (Bron, 2000, 2006), czyli poczucia zawieszenia, ambiwalencji odczuć oraz licznych napięć.
 
Oprócz dr Karoliny Kupis w konferencji wzięła udział dr hab. Anna Krasnodębska, prof. UO z naszego Instytutu, która wygłosiła referat pt. “Adaptacja szkolna dzieci i nowoprzybyłych imigrantów z Ukrainy”. 
 
Warto zaznaczyć, że badania migracji mają u nas bogatą tradycję, a wśród tematów podejmowanych w tym zakresie przez opolskich socjologów i socjolożki w ostatnich latach są między innymi kwestie migracji zarobkowej z Opolszczyzny i sytuacja rozdzielonych rodzin (projekt Odyseje), a także badania instytucji zajmujących się imigrantami, perspektywy samych imigrantów (szczególnie z Ukrainy), badania uchodźców z Afganistanu oraz sytuacji obcokrajowców w Polsce w kontekście pandemii COVID-19.