Warsztaty w ramach projektu obywatelskiej nauki konsorcjum FORTHEM

19 i 24 lutego studentki pierwszego roku licencjatu socjologii, pierwszego roku studiów magisterskich Intercultural Communication, pierwszego roku studiów magisterskich filologii angielskiej UO oraz badacze z Uniwersytetu Opolskiego spotkali się z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu. Tematem spotkania była wielojęzyczność i wielokulturowość w polskich szkołach.

Za nami są już cztery godziny dydaktyczne warsztatów, a przed nami jeszcze osiem! Obecne działania, to pilotaż większego badania opartego na paradygmacie obywatelskiej nauki, które będzie prowadzone w nadchodzących latach.

Obywatelska nauka to popularne obecnie podejście do badań, jedno z kluczowych elementów polityki naukowej Unii Europejskiej. Opiera się na zaangażowaniu w prace badawcze osób, które nie zajmują się zawodowo pracą naukową.

W tradycyjnych podejściach do obywatelskiej nauki, wywodzących się i stosowanych często w naukach przyrodniczych, obywatele angażowani są tylko do wybranych etapów projektu (np. do zbierania danych). W naszym projekcie zdecydowaliśmy się na podejście nazywane w literaturze ekstremalnym lub radykalnym, zakłada ono zaangażowanie obywatelskich badaczy we wszystkie etapy projektu badawczego, poczynając od formułowania problemów badawczych, przez dobór metod, gromadzenie i analizę danych, aż po ich prezentację.

W ostatnich latach coraz częściej na takiej metodologii opierają się badania prowadzone w naukach społecznych i humanistycznych. Specyfiką obywatelskiej nauki w tych obszarach jest podejmowanie problemów istotnych dla badanych społeczności. Tematyka naszego projektu powiązana jest z szeroko pojętą wielojęzycznością i w konsekwencji wielokulturowością.

W celu realizacji zadań projektowych badaczki i badacze z Uniwersytetu Opolskiego nawiązali współpracę z I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu. Szczegółowe tematy badań oraz problemy badawcze uczniowie i uczennice wybiorą samodzielnie podczas kolejnych warsztatów, pracując w małych grupach ze studentkami oraz pod opieką doświadczonych badaczy i badaczek z Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej oraz Instytutu Językoznawstwa.

Korzyści płynące z realizacji projektu są nie tylko naukowe, ale również dydaktyczne i społeczne, co jest szczególnie istotne w dobie kryzysu zaufania do wiedzy naukowej. Uczniowie i uczennice nauczą się na czym polegają naukowe metody rozwiązywania problemów, pogłębią swoją wrażliwość na istotne kwestie społeczne oraz rozwiną umiejętność krytycznego myślenia; będą mogli uczyć się od bardziej doświadczonych koleżanek – studentek.

Oprócz prac badawczych, uczestnicy projektu zaangażowani są też w tworzenie polityki obywatelskiej nauki całego konsorcjum FORTHEM, szczególnie w kontekście tworzenia wirtualnego środowiska badawczego, ułatwiającego komunikację, gromadzenie danych i prowadzenie wspólnych analiz przez badaczy z różnych zrzeszonych uczelni. Jest to częścią założeń projektu FIT FORTHEM, o którym więcej informacji znaleźć można tutaj: https://www.forthem-alliance.eu/fit-forthem/

Projekt prowadzony jest w pracowni Multilingualism in Schools and Higher Education, powstałej w ramach konsorcjum Uniwersytetów Europejskich FORTHEM. Pilotażowa część projektu prowadzona jest na Uniwersytecie Jyväskylä (Finlandia), gdzie prace terenowejuż się zakończyły oraz na Uniwersytecie Opolskim, gdzie właśnie trwają. W najbliższych miesiącach do projektu włączy się Uniwersytet w Walencji (Hiszpania). Koordynatorem fińskiej części projektu jest dr Petteri Laihonen z Centre for Applied Language Studies Uniwersytetu Jyväskylä, natomiast koordynatorem polskiej mgr Marcin Deutschmann z Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Opolskiego (a jednocześnie doktorant na Wydziale Filologicznym). W zespole badawczym są również dr Elżbieta Nieroba z Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej, a także z Instytutu Językoznawstwa prof. Dorota Brzozowska, dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska, prof. UO, dr Katarzyna Buczek oraz dr Marzanna Pogorzelska.