Szkolenie – czujność onkologiczna w praktyce

Zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów socjologii zainteresowanych tematyką medyczną na szkolenia organizowane przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Najbliższy dwudniowy kurs Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 listopada 2018 r.

Kurs składa się z części wykładowej i warsztatowej. Udział w kursie jest bezpłatny. Uczestnikom, którzy mieszkają powyżej 50 km od miejsca szkolenia gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowanie.

Dla uczestników kursu są przewidziane certyfikaty poświadczające zdobycie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych.

W załączeniu zaproszenie na szkolenie, regulamin oraz karta zgłoszenia.

Zapraszamy!!