Studenci i Studentki Katedry prowadzą badania dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej | 18.11.2022

utworzone przez | lis 19, 2022 | aktualności

We współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu rozpoczęliśmy realizację projektu badawczego na temat potrzeb i praktyk czytelniczych użytkowników biblioteki. Celem badania jest rozpoznanie i analiza oczekiwań użytkowników WBP w Opolu dotyczących oferty i usług świadczonych przez bibliotekę oraz praktyk czytelniczych związanych z wykorzystywaniem literatury w działaniach edukacyjnych i pedagogicznych. Udział w pracach badawczych biorą studentki i studenci 2. roku designu i komunikacji społecznej oraz Studenckie Koło Naukowe Socjologów i Koło Naukowe Designu i Komunikacji Społecznej Kwadratura. Badanie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem metody ilościowej oraz jakościowej.

Studenci i Studentki II roku Designu i komunikacji społecznej z dr Anną Kopczak-Wirgą, w ramach zajęć z metod badań społecznych, odwiedzili wczoraj – 17.11.222, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E.Smołki i spotkali się z Panią Violettą Łabędzką – wicedyrektorką biblioteki. Pani Violetta opowiedziała im o tajnikach organizacji pracy w bibliotece i nakreśliła obszar, który Studenci i Studentki będą badać z użyciem technik ankietowych. Wizyta w bibliotece pozwoliła osobom zaangażowanym w projekt lepiej zrozumieć potrzeby badawcze pracowników, a pozyskane informacje przydadzą się podczas konstruowania narzędzia badawczego. Po tym spotkaniu wszystkie osoby obecne będą jeszcze uważniej śledziły aktywność biblioteki, tym bardziej, że jej Dyrekcja mocno sympatyzuje z bliską nam tematyką.

Studenci i Studentki z SKNS oraz Kwadratury przygotowują się do wyjścia w teren – realizacji części jakościowej projektu. Planowane jest przeprowadzenie pogłębionych wywiadów indywidualnych i grupowych z różnymi grupami odbiorców biblioteki. 

Projekt zakończy się przygotowaniem raportu z badań oraz prezentacją wyników na spotkaniach i seminariach naukowych zaplanowanych na marzec 2023 roku. 

Tekst: Anna Kopczak-Wirga, Magdalena Piejko-Płonka

Zdjęcia: Emilia Czyrny