Socjolodzy z grantem Erasmus+

Projekt socjologów z Turcji, Norwegii, Portugalii i Polski uzyskał finansowanie tureckiej agencji programu Erasmus+. Przedsięwzięcie zatytułowane “Drug Abuse Prevention for Youth” to dwuletni, międzynarodowy, innowacyjny projekt profilaktyki narkotykowej. Liderem jest Uniwersytet Harran z Turcji, a partnerami – poza Uniwersytetem Opolskim – są Uniwersytet w Oslo, Uniwersytet w Stambule, Uniwersytet Kastamonu oraz portugalska organizacja pozarządowa Associação Juvenil z Deão. Projekt otrzyma środki w  wysokości 115 tysięcy euro. 

W ramach projektu powstanie program studiów w zakresie profilaktyki narkotykowej w Turcji oraz międzykulturowe scenariusze lekcji, warsztatów i szkoleń profilaktycznych, a także kurs on-line dla profilaktyków i – w efekcie tych prac – publikacje naukowe.

Lider projektu, Uniwersytet Harran w Şanlıurfa jest zlokalizowany w wielokulturowym regionie na południu Turcji przy granicy z Syrią, w rejonie wielkich migracji spowodowanych działaniami wojennymi. Używanie narkotyków przez młodzież jest poważnym problemem, na które tamtejsze służby socjalne i edukatorzy są zupełnie nieprzygotowani. Koordynatorką projektu jest dr Ruken Macit, która współpracuje z opolską socjologią od 2015 r., kiedy odbyła w Instytucie Socjologii szkolenie z analiz jakościowych wspieranych komputerowo, pracując ze swoim materiałem z wywiadów z tureckimi dilerami.

Rolą badaczy z UO jest wsparcie tureckich kolegów wiedzą i doświadczeniem w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży. Dr Michał Wanke i dr Magdalena Piejko-Płonka mają w dorobku granty dla Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii oraz wieloletnie doświadczenie badawcze na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie badań i analiz działań profilaktycznych na Opolszczyźnie oraz szkolenia w EMCDDA w Lizbonie.

Projekt rozpocznie się w lutym 2020 roku pierwszą sesją roboczą partnerów w Stambule.