Profesor Sołdra-Gwiżdż w projekcie naukowym “Kresowianie na Śląsku po 1945 roku”

Dr hab., prof. UO Teresa Sołdra-Gwiżdż uczestniczyła w interdyscyplinarnej krajowej konferencji naukowej otwierającej interdyscyplinarny projekt KRESOWIANIE NA ŚLĄSKU po 1945 r. – LEKSYKON przygotowanej przez Instytut Śląski. Pani Profesor wygłosiła referat pt. Tożsamość, pamięć i postpamięć w grupie przesiedleńców z Kresów Wschodnich II RP w świetle badań socjologicznych prezentujący dokonania badawcze opolskiego środowiska socjologicznego skupionego do 2013 roku w Państwowym Instytucie Naukowym -Instytucie Śląskim w Opolu.