Profesor Robert Geisler na konferencji RAUN

Regionalna Akademia Organizacji Narodów Zjednoczonych (RAUN) i Uniwersytet Wiedeński zorganizowali w dniach 24-25.01.2019 roku w Wiedniu konferencję pt. Innovations for Development: Towards Sustainable, Inclusive, and Peaceful Societies. Regional Academy of United Nations jest organizacją pozarządową związaną z Organizacją Narodów Zjednoczonych mającą na celu edukację młodzieży w obszarze rozwiązywania problemów społecznych (www.ra-un.org). 

Tegoroczny program 2018/2019 poświęcony został tematyce Innovations for Development: Towards Sustainable, Inclusive, and Peaceful Societies, w którym studenci studiów doktoranckich i magisterskich z różnych części świata badali i analizowali problemy społeczne m.in. takie jak przemoc wobec kobiet, adaptacja migrantów czy uzależnienia od narkotyków. Ostatnia sesja Akademii odbyła się w Wiedniu w dniach 24-25.01.2019 roku, w siedzibie ONZ.

Dr hab. Robert Geisler, prof. UO wziął udział w jednym z paneli pt. Social Innovations and Partnership. Panel ten jest poświęcony roli budowania partnerstw pomiędzy instytucjami (z sektora organizacji pozarządowych, władz lokalnych i regionalnych oraz biznesu) w celu realizacji wspólnych projektów społecznych.

Zachęcamy studentów do odwiedzenia strony www.ra-un.org w związku z ogłoszeniem w niedalekiej przyszłości nowego projektu.