Prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański 1 grudnia 2016 roku został przyjęty do grona członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk Wydziału I Nauki Humanistyczne i Społeczne.

To olbrzymie wyróżnienie.

Gratulujemy!

 

Dyrekcja i Pracownicy

Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego