Na studiach design i projektowanie społeczne dowiesz się między innymi jak:

diagnozować problemy kluczowe dla sprawnego funkcjonowania przestrzeni społecznych (m.in. wykluczenie społeczne, starzenie się społeczeństw, wyczerpywalność zasobów naturalnych etc.).

analizować wpływ współczesnego projektowania (designu) na kształtowanie postaw, zachowań i interakcji społecznych.

Zdobędziesz praktyczne narzędzia projektowania badań i będziesz przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej, firmach consultingowych, jednostkach samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz jednostkach związanych z polityką rozwoju miejskiego i regionalnego. Możesz także podjąć pracę jako ekspert w tworzeniu strategicznych programów rozwoju przestrzeni miejskich oraz rozwiązywania problemów społecznych (np. w ramach projektowania usług).
Więcej w serwisie rekrutacyjnym