Na studiach design i projektowanie społeczne dowiesz się między innymi jak:

diagnozować problemy kluczowe dla sprawnego funkcjonowania przestrzeni społecznych (m.in. wykluczenie społeczne, starzenie się społeczeństw, wyczerpywalność zasobów naturalnych etc.).

analizować wpływ współczesnego projektowania (designu) na kształtowanie postaw, zachowań i interakcji społecznych.

Zdobędziesz praktyczne narzędzia projektowania badań i będziesz przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej, firmach consultingowych, jednostkach samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz jednostkach związanych z polityką rozwoju miejskiego i regionalnego. Możesz także podjąć pracę jako ekspert w tworzeniu strategicznych programów rozwoju przestrzeni miejskich oraz rozwiązywania problemów społecznych (np. w ramach projektowania usług).
Więcej w serwisie rekrutacyjnym

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close