In Between? Bezpłatna szkoła letnia dla studentów socjologii

Serdecznie zapraszamy studentów zainteresowanych tematyką pogranicza do wzięcia udziału w programie edukacyjnym In Between? 

W ramach programu uczestnicy uczą się przeprowadzać badania metodą oral history oraz prezentować wyniki swojej pracy za pomocą najnowszych technologii.

Program realizowany jest corocznie od 2016 roku w formie bezpłatnej szkoły letniej. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu do miejsca wizyty studyjnej. Informacje na temat poprzednich edycji znajdą Państwo na stronie: https://enrs.eu/inbetween

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, w tym roku postanowiliśmy zaprosić do udziału studentów z krajów sąsiadujących ze sobą, tworząc zespoły z obu stron granicy. Jeśli pozwoli na to sytuacja sanitarna, grupy te będą spotykać się osobiście w trakcie projektu. Dlatego też tegoroczna edycja In Between? nosi nazwę Neighbours Meet in the Borderlands.

Organizatorem In Between? jest Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność IESPS (ang. European Network Remembrance and Solidarity, ENRS). IESPS to międzynarodowe przedsięwzięcie, które ma na celu badanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy na temat historii Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia. Członkami Sieci są Niemcy, Polska, Słowacja, Rumunia i Węgry. W gremiach doradczych zasiadają również reprezentanci Albanii, Austrii, Czech, Estonii, Gruzji, Łotwy i Litwy.

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 4–20 CZERWCA 2021

Zapraszamy do udziału studentów:

  • antropologii
  • dziennikarstwa
  • etnografii
  • historii
  • kulturoznawstwa
  • socjologii

Szczegółowy opis programu i rekrutacji, a także daty i miejsca wizyt studyjnych dla studentów z Polski znajdą Państwo na stronach:

https://enrs.eu/edition/in-between-2021-1

oraz

https://enrs.eu/edition/in-between-2021