I Seminarium metodologiczne/ 1th Methodology Seminar

 

I SEMINARIUM METODOLOGICZNE w Instytucie Socjologii UO.

Otwieramy cykl wykładów gościnnych, którego celem jest prezentacja założeń metodologicznych znaczących projektów badawczych w obszarze nauk społecznych, ich wyników oraz dyskusja nad nimi.

Pierwsze seminarium będzie miało miejsce 7 grudnia br. o godzinie 13.00 w sali 119 CC.

Gościem seminarium będzie dr Lisa Dikomitis (Keele University), która przedstawi wykład “Memorialisation among Polish migrants in Hull”

Prezentowane badania są częścią projektu “Remember Me. The Changing Face of Memorialisation” w ramach którego brytyjscy badacze zgłębiają proces tworzenia znaczeń w praktykach upamiętniania w Wielkiej Brytanii.

Seminarium przeznaczone jest w pierwszej kolejności dla pracowników i studentów Wydziału Nauk Społecznych ale także wszystkich zainteresowanych pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego. Poza poszerzaniem wiedzy, celem Seminarium jest umożliwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy badaczami realizującymi projekty badawcze w Europie i pracownikami UO.

1st Methodology Seminar of the Department of Social and Marketing Research, Institute of Sociology, University of Opole: Dr Lisa Dikomitis (Keele University) – on memorialisation among Polish migrants in Hull

We invite you for a series of visiting lectures aiming to present methodologies behind major research projects in social sciences, their results and to discuss them.

The Seminar is designed first of all for the faculty members and students of the Faculty of Social Sciences but also for all interested from the University of Opole. Besides the dissemination of knowledge, the Seminar attempts to get to know colleagues carrying out research projects in Europe.

The first project to be presented is ‘Remember Me. The Changing Face of Memorialisation’ that explores the making of meaning in memorial practices in Britain.