Prosimy zapoznać się z harmonogramem egzaminów w sesji semestru letniego roku akademickiego 2015/16.

 

Rok

studiów

Nazwa przedmiotu Nazwisko egzaminatora Termin egzaminu

(data, godzina, sala)

Forma egzaminu
I Podstawy socjologii II Prof. UO Robert Geisler 14.06.2016, godz. 9.00, s. 119

14.09.2016, godz. 9.00, s. 119

ustna

ustna

I Historia myśli społecznej Prof. UO Anna Śliz 22.06.2016, godz. 10.00, s. 104

7.09.2016, godz. 10.00, s .104

pisemna/test

pisemna/test

I Podstawy metodologii badań socjologicznych Dr Elżbieta Nieroba 15.06.2016, godz. 12.00, s. 341

15.09.2016, godz. 12.00, s. 341

ustna

ustna

II Antropologia kulturowa Prof. UO Anna Barska 15.06.2016, godz. 10.00, s. 119

12.09.2016, godz. 10.00, s. 119

test

test

II Komunikacja społeczna Prof. Marek S. Szczepański 22.06.2016 , godz. 11.00, s. 330

7.09.2016, godz. 11.00, s. 330

ustna

ustna

II Metody i techniki badań społecznych II Dr Iwona Sobieraj 22.06.2016, godz. 10.00, s. 119

12.09.2016, godz. 10.00, s. 119

ustna

ustna

III Etyczne problemy zawodu socjologa Dr Marek Korzeniowski 23.06.2016, godz. 11.00, s. 104

15.09.2016, godz. 11.00, s. 104

pisemna

pisemna

III Wykład monograficzny

Polskie wyzwania modernizacyjne – bilans transformacji

Prof. Marek S. Szczepański 22.06.2016, godz. 13.00, s.104

7.09.2016, godz. 13.00, s. 104

pisemna

pisemna

I SUM sp. org. Organizacje pozarządowe i ruchy społeczne Dr Borys Cymbrowski 21.06.2016, godz. 12.00, s.114

13.09.2016, godz. 12.00, s. 114

ustna

ustna

I SUM sp. org. + sp. badania socj. Wykład kierunkowy

Miedzy Ameryką a Polską: studium porównawcze

Prof. Krzysztof Frysztacki 22.06.2016, godz. 12.00, s. 104

13.09.2016, godz. 12.00, s. 104

ustna/

pisemna

ustna/

pisemna

I SUM sp. badania socj. Badania socjologiczne: historia, przykłady, metodologiczne implikacje Dr Marek Korzeniowski 23.06.2016, godz. 13.00, s. 104

15.09.2016, godz. 13.00, s. 104

pisemna

ustna

I SUM sp. badania socj. Badania etnograficzne i obserwacyjne Dr Borys Cymbrowski 21.06.2016, godz. 9.00, s. 114

13.09.2016, godz. 9.00, s. 114

ustna

ustna

I SUM sp. badania socj. Nowe sposoby badań: metody, techniki, analizy Dr Elżbieta Nieroba 15.06.2016, godz. 10.00, s. 341

15.09.2016, godz. 10.00, s. 341

ustna

ustna

II SUM sp. org. + sp. badania socj. Wykład monograficzny

System światowy i jego społeczne przeobrażenia

Prof. Marek S. Szczepański 22.06.2016, godz. 14.00, s. 104

7.09.2016, godz. 14.00, s. 104

pisemna

pisemna