Pragniemy poinformować, że 7 grudnia 2015r, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się (zwieńczona sukcesem i wyróżnieniem) publiczna obrona rozprawy doktorskiej Anny Kopczak-Wirgi, zatytułowanej: Sposoby konstruowania świata turystyki zagranicznej Polaków. Od PRL do RP (promotorem pracy był prof.zw.dr hab. Marek S. Szczepański).

Serdecznie gratulujemy!