Byliśmy w kinie!

W środę, 11 grudnia, studenci kierunków: Socjologia, Design i Komunikacja Społeczna oraz Intercultural Communication wraz ze swoimi wykładowcami uczestniczyli „po lekcjach” w seansie filmowym. Spotkaliśmy się w kameralnym i bardzo gościnnym kinie Meduza. Obejrzeliśmy wspólnie nagradzany przez krytyków i doceniony przez publiczność film Green Book. Film ten był także punktem wyjścia dla późniejszej dyskusji nad wielokulturowością oraz stereotypami i nierównościami z nią związanymi – zagadnieniami niezwykle aktualnymi i ważnymi – także w naszym wielokulturowym gronie.

To „międzykierunkowe” spotkanie poza murami uczelni było bardzo udane. Będą następne!