Budujemy konsorcjum dla projektu Citizen Science

27 kwietnia br. zespół FIT FORTHEM działający na Uniwersytecie w Jyväskylä (Finlandia) zorganizował warsztaty pt. Science as a civic skill – Citizen Science in schools, podczas których omówiliśmy nowe podejście do budowania programu nauki obywatelskiej w naukach społecznych i humanistycznych.

Teraz zapraszamy Państwa na spotkanie 31 maja br. (w godzinach 13.00-15.00), na dalszą dyskusję współorganizowaną przez fiński i opolski uniwersytet. Podczas tego spotkania chcemy zbudować konsorcjum na poziomie europejskim dla projektu Citizen Science w oparciu o członków FORTHEM European University Alliance oraz zewnętrznych uczelni prywatnych, publicznych i obywatelskich.

Dwugodzinne wydarzenie rozpocznie się od przedstawienia przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu pilotażowego projektu Citizen Science, który przeprowadzili pod opieką naukową pracowników Uniwersytetu Opolskiego wiosną 2021 roku.

Po tym wprowadzeniu, pracownicy University of Jyväskylä Research and Innovation Services (Dział Badań i Innowacji Uniwersytetu w Jyväskylä) przedstawią możliwości, jakie oferuje program Horizon Europe dla projektu Citizen Science dotyczącego wielojęzyczności w szkołach. Będzie też czas na pytania i dyskusję.

Zapraszamy!

Prosimy o zgłoszenie udziału w wydarzeniu za pośrednictwem tego linku do 28 maja br.