“Biblioteka – publiczna, miejska, moja” – relacja z debaty i zaproszenie do współpracy

We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu zorganizowaliśmy dwudniowe warsztaty deliberatywne Biblioteka – publiczna, miejska, moja, w których wzięli udział uczniowie opolskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, nauczyciele, szkolni bibliotekarze oraz pracownicy MBP w Opolu. Spotkaliśmy się, żeby wspólnie przepracować znaczenie biblioteki w kontekście praktyk czytelniczych młodzieży.

Pierwszego dnia gościliśmy ponad 60 uczniów i nauczycieli z wybranych celowo szkół w Opolu. Podzieleni na pięć grup warsztatowych przez ponad dwie godziny pracowaliśmy nad projektami biblioteki dla młodych wykorzystując metody partycypacyjne i artystyczne. Uczestnicy nie tylko opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z korzystaniem z bibliotek (szkolnych, miejskich, osiedlowych i innych), ale przede wszystkim podjęli próbę zaprojektowania modelowej – idealnej biblioteki, odpowiadającej potrzebom i codzienności młodzieży. Wszystkie zespoły zaprezentowały swoje prace w dyskusji podsumowującej pierwszy dzień warsztatów, w której wzięli udział zaproszeni eksperci, Marcin Duda – kierownik oddziału młodzieżowego MBP, Sławoj Dubiel – fotograf, organizator OFF Opole, Damian Drzazga – stażysta MBP w Opolu.

W drugim dniu warsztatów w centrum uwagi byli bibliotekarze, zarówno szkolni, jak i pracujący w filiach MBP zlokalizowanych w różnych częściach Opola. Zaczęliśmy od wywiadów grupowych z wykorzystaniem materiałów wizualnych, uczestnicy mieli za zadanie zidentyfikować problematyczne kwestie związane z (nie)obecnością młodzieży w bibliotekach miejskich i wyznaczyć możliwe kierunki rozwoju MBP. Efekty prac grupowych stały się punktem wyjścia do pogłębionej dyskusji o roli bibliotekarza, granicach zmian w działalności bibliotek i ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania. Tym razem w debacie podsumowującej wzięli udział: Monika Wójcik – kierownik Biblioteki Austriackiej w Opolu oraz Jacek Kasprzyk – radny miasta Opola i lokalny animator.

Ogromne zaangażowanie uczestników warsztatów, żywiołowość, a momentami wręcz burzliwość dyskusji, pokazują, że przyszłość biblioteki, rola bibliotekarza i profile użytkowników wymagają wielowymiarowej analizy, co dla nas, badaczy społecznych, stanowi silne zobowiązanie.

W prowadzenie warsztatów, moderowanie grup i dyskusji podsumowujących włączyli się studenci, absolwenci i stażyści z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego: Marcin Deutschmann, Karolina Trościanka, Georgios Tseligkas (Grecja), Ana Ferent (Rumunia).

Przeprowadzone warsztaty są częścią projektu badawczego Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w kontekście projekcji tożsamościowych jej (nie)użytkowników.

Zapraszamy także do obejrzenia zdjęć z wydarzenia na stronie MBP w Opolu.

Pierwszy dzień warsztatów.

Drugi dzień warsztatów.

Relacja z debaty w NTO oraz w Radio Opole

Jeżeli myślisz o współpracy przy realizacji projektu, to skontaktuj się z nami.

Zespół projektowy: dr Anna Czerner, dr Magdalena Piejko, dr Michał Wanke