10 marca – Święto Uniwersytetu Opolskiego

10 marca, we wtorek, obchodzimy Święto Uniwersytetu. Z tej okazji prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO ogłosiła tego dnia godziny rektorskie: od. 10.00 do 14.00.

Tego też dnia o 11.00 w Auli Błękitnej Collegium Maius będzie miała miejsce uroczystość nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Opolskiego profesorowi Lechowi Borowcowi, wybitnemu biologowi o światowej renomie.

Uroczystość otworzy rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk. Przebieg postępowania o nadanie godności doktora honoris causa UO prof. Lechowi Borowcowi przedstawi dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dr hab. Małgorzata Rajfur, a laudację wygłosi prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki.

Kulminacyjnym punktem uroczystości będzie odczytanie treści dyplomu doktorskiego przez panią dziekan WPT i wręczenie go prof. dr. hab. Lechowi Borowcowi przez rektora UO w obecności recenzentów dorobku doktoranta: prof. dr. hab. Dariusza Iwana z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie oraz prof. dr hab. Jacka Gorczycy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W dalszej kolejności zaplanowano wystąpienie doktora honoris causa prof. Lecha Borowca.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewni chór akademicki „Dramma per Musica”.