Erasmus – wyjazd w semestrze letnim 2020/21

Biuro Nauki i Obsługi Projektów zajmujące się realizacją Programu Erasmus+ uprzejmie informuje o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji na wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Rekrutacja dotyczy krajów Programu (KA103). Rekrutacja potrwa do 18.10.2020. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji znajdziecie na stronie internetowej www.erasmusplus.uni.opole.pl
Wypełnione wnioski proszę przesyłać do dr Anny Kopczak-Wirgi, koordynatorki programu Erasmus+ w naszej Katedrze, na adres: kopczak@uni.opole.pl
 
The Office of the Erasmus + Program kindly informs about the announcement of additional recruitment for student mobility . It concerns studies and internships under the Erasmus + Program in the summer semester 2020/2021. Recruitment applies to Program countries (KA103). Recruitment will last until October 18, 2020.
 
Detailed information on the recruitment process can be found on the website www.erasmusplus.uni.opole.pl 
Please send the completed applications to Anna Kopczak-Wirga, Erasmus + program coordinator in our Department, to the following address: kopczak@uni.opole.pl