Dr Elżbieta Nieroba nagrodzona!

Dr Elżbieta Nieroba, adiunkt w naszym Instytucie, jest członkiem zespołu badawczego istniejącego przy Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, uhonorowanego nagrodą Wydarzenie Muzealne Roku “Sybilla 2017”.

Dzięki pracy m.in. dr Nieroby, Muzeum otrzymało wyróżnienie w kategorii „Projekty naukowo-badawcze” za projekt „Przeszłość dla przyszłości. Pamięć rodzinna w integracji społecznej – studium przypadku lokalnej społeczności Łambinowic”. 

Serdecznie gratulujemy!