Warsztaty międzykulturowe/Intercultural Workshops

Kolejny raz jako organizacja Hello! mieliśmy przyjemność organizować warsztaty międzykulturowe we współpracy z Instytutem Socjologii i Studenckim Kołem Naukowym Socjologów. Tym razem naszymi gośćmi byli uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku. Spotkanie, krótkim wprowadzeniem, rozpoczął profesor Krzysztof Frysztacki, mówiąc o zróżnicowaniu kulturowym i jego wartości oraz o znaczeniu komunikacji międzykulturowej we współczesnym świecie. Następnie tradycyjnie poprosiliśmy uczniów o wypełnienie krótkiej ankiety i przeszliśmy do pracy grupowej, w czasie której zabraliśmy naszych gości w “podróż” do Bangladeszu, Grecji, Indonezji, Turcji i Ukrainy. Nasi studenci właśnie z tych krajów wcielili się w rolę przewodników. Studenci socjologii, Intercultural Communication oraz Applied Gender Studies przedstawiali swoje kultury i starali się odpowiedzieć wyczerpująco na wszystkie zadane pytania. Zakończyliśmy wszystko niezwykle inspirującą dyskusją o kulturach, stereotypach, studiowaniu i podróżach. Zastanawialiśmy się wspólnie nad znaczeniem meczetu dla muzułmanów i nad tym, czy jeśli go nie ma w okolicy, to mogą skorzystać z gościny katolickich świątyń. Czy możemy ludzi z innych kultur uznać za swoich, jeśli mieszkają między nami?

Mamy nadzieję, że każdy wyniósł z warsztatów coś pożytecznego dla siebie (tak uczniowie jak i prowadzący!). Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym, szczególnie studentom oraz uczniom i ich nauczycielkom, profesorowi Krzysztofowi Frysztackiemu i doktorowi Michałowi Wanke.

Bardzo dziękujemy za ten wspaniały czas i do zobaczenia ponownie!

Once again the Hello! Organization in cooperation with Institute of Sociology and Scientific Circle of Sociologists had the pleasure to organize Intercultural Workshops. This time high school pupils from Zespół Szkół Ogólnokształcących in Prudnik were our guests. The meeting was opened by Prof. Krzysztof Frysztacki’s speech on cultural differentiation, its value and the importance of intercultural communication in the modern world. Then we customarily asked pupils to fill in a short questionnaire and afterwards started the group work during which we took our guests on a “journey” to Bangladesh, Greece, Indonesia, Turkey and Ukraine. Our students (of Sociology, Intercultural Communication and Applied Gender Studies) from those countries were the guides. They presented their cultures and tried to answer all questions asked by pupils. We finished the workshop with an inspirational discussion about cultures, stereotypes, studies and travelling. We reflected on the importance of the mosque for Muslims, and whether they can go to the Catholic Church to pray in case there is aren’t any mosques in the area. The final question was if we can call foreigners living among us “our people”.

We hope that this workshop has proved useful for both pupils and students. We would like to thank everyone who has participated in them – especially the students, pupils and teachers, Prof. Krzysztof Frysztacki, and Dr. Michał Wanke.

Thank you very much for this wonderful time, and see you again!