Warsztaty międzykulturowe – Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski

W ostatnich latach w Polsce pojawia się coraz więcej obcokrajowców z różnych stron świata. Międzynarodowa sytuacja społeczno-polityczna pozwala domniemywać, że w kolejnych latach będzie ich jeszcze więcej. Spotkania kultur to dobra okazja do wymiany doświadczeń i poznania innych, ciekawych stylów życia, czy zwyczajów. To także bardzo przydatna kompetencja profesjonalna – umieć rozumieć innych, umieć współpracować z innymi, biorąc pod uwagę ich specyfikę, a nie oceniać ich własnymi miarami – to bardzo cenna rzecz.

Niestety, współobecność kultur bywa również zarzewiem konfliktów, które często wynikają z wzajemnego niezrozumienia, strachu przed nieznanym oraz stereotypów. Aby tego uniknąć, niezbędna jest odpowiednia edukacja już od najmłodszych lat.

Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego i organizacja Hello! wychodzi tym potrzebom na przeciw. Jesteśmy studencką, międzynarodową organizacją działającą pod auspicjami Uniwersytetu Opolskiego. Proponujemy państwu organizację warsztatów międzykulturowych, których celem jest przedstawienie uczniom “obcych” kultur i pokazanie, że obcokrajowcy to tacy sami ludzie jak my, choć czasami różnią się od nas wyglądem, sposobem myślenia, mentalnością, doświadczeniami oraz swoimi zwyczajami.

Warsztaty prowadzone są przez międzynarodowy zespół pod opieką pracowników naukowych Instytutu Socjologii, na który składają się studenci m.in. z Afganistanu, Grecji, Hiszpanii, Pakistanu, Polski, Turcji i Ukrainy. Zajęcia opierają się na pracy w małych (maks. 20 uczniów) grupach i prezentacji interesujących faktów i ciekawostek z poszczególnych krajów (każdy kraj prezentowany jest osobno) oraz przede wszystkim na dyskusji. Chcemy dać uczniom możliwość zadawania pytań na tematy, które ich interesują.

Ponieważ nie wszyscy prowadzący warsztaty mówią po polsku, jest to również dobra okazja do tego, by uczniowie wykorzystali i przećwiczyli w praktyce swój język angielski (w przypadku zbyt niskiej znajomości angielskiego, istnieje możliwość skorzystania z pomocy naszych tłumaczy).

Istnieje możliwość dostosowania oferty (np. zestawu prezentowanych krajów) do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Warsztaty odbywają się w Studenckim Centrum Kultury, na kampusie Uniwersytetu Opolskiego, przy ul. Katowickiej 89 w Opolu.

Termin zajęć uzgadniamy indywidualnie.

Relacje z poprzednich edycji zajęć:

Skontaktuj się z nami, żeby umówić warsztaty

Zapotrzebowanie na warsztaty międzykulturowe

8 + 14 =