On January 11, 2017 within our intercultural workshops we had again a pleasure to host students from the secondary school in Prudnik. The fourth meeting of this cycle was begun by Professor Marek Szczepański, who delivered a short lecture on the beginnings of Sociology and its main trends.

To deepen the understanding of the students’ attitudes to foreign cultures, we asked them to fill in a short questionnaire. The analysis of the collected material will allow us to better tailor our work to the needs of young people.

During the workshop UO students from Afghanistan, Greece, Indonesia and Turkey talked about their countries and answered difficult questions. The meeting ended with a joint discussion, led by Dr. Michał Wanke. We were discussing the possibilities of the arrival of the Other to Poland and their adoption of our culture, the role of the different religions in the world today, and gender inequalities on the example of the essential similarities between the situation in Afghanistan and in Poland.

11 stycznia 2017 roku w ramach naszych warsztatów międzykulturowych mieliśmy znów przyjemność gościć uczniów z Zespołu Szkół w Prudniku. Czwarte spotkanie z tego cyklu rozpoczął profesor Marek Szczepański. Krótki wykład poświęcony był początkom socjologii i jej głównym nurtom.

Aby pogłębić rozumienie postaw uczniów wobec obcych kultur, poprosiliśmy ich tradycyjnie o wypełnienie krótkiej ankiety. Analiza zebranego materiału pozwoli nam w przyszłości lepiej dostosować nasze działania do potrzeb młodzieży.

W części warsztatowej nasi studenci z Afganistanu, Grecji, Indonezji i Turcji mówili uczniom o swoich krajach oraz odpowiadali na ich, często trudne, pytania. Zakończyliśmy spotkanie wspólną dyskusją, którą poprowadził dr Michał Wanke. Zastanawialiśmy się nad możliwościami przybycia Innych do Polski i przyjęcia przez nich naszej kultury, nad rolą różnych religii we współczesnym świecie oraz dyskutowaliśmy o nierównościach związanych z płcią na przykładzie zasadniczych podobieństw sytuacji w Afganistanie oraz w Polsce.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w nasze przedsięwzięcie uczennicom i uczniom, nauczycielkom, studentkom i studentom (socjologii, Intercultural Communication oraz Applied Gender Studies), oraz wykładowcom.
Warsztaty zostały zorganizowane i przeprowadzone przez Instytut Socjologii, Organizację Hello! oraz Studenckie Koło Naukowe Socjologów.