Socjolodzy dla Opola


Choć Opole kończy w tym roku lat 800, a opolska socjologia o wiele wiele mniej, to jednak nasze ścieżki (miasta i socjologów) są ze sobą mocno (i nierozerwalnie) splecione.

Pracujemy w Opolu i dla Opola. Towarzyszymy miastu i wspieramy jego potencjał przez realizację badań społecznych, udział w różnego rodzaju gremiach doradczych, konsultacjach i debatach społecznych, konferencjach i seminariach organizowanych przez instytucje miejskie.

Zrealizowaliśmy dotychczas wiele badań socjologicznych, między innymi:

 

  • badaliśmy postrzeganie miasta przez jego mieszkańców;
  • poznawaliśmy potrzeby młodzieży (ich aspiracje i oczekiwania wobec rynku pracy);
  • naświetlaliśmy problemy osób bezrobotnych czy rodzin migrantów;
  • rozmawialiśmy z czytelnikami korzystającymi z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej;
  • przypatrywaliśmy się peryferyjnym obszarom miasta;
  • analizowaliśmy sondaże wyborcze;
  • przeprowadzaliśmy ewaluację programów rozwoju województwa opolskiego.

Miasto w oczach swych mieszkańców

Pisząc o pracy socjologów na rzecz Opola należy szczególnie pamiętać o naszej, już niestety nieżyjącej, koleżance dr Danucie Berlińskiej, która była socjolożką zaangażowaną w bardzo różnorodne działania na rzecz mieszkańców Opola i Opolszczyzny. Brała udział w badaniach dotyczących mniejszości narodowych, bezrobotnych i migrantów zarobkowych. Jeden z Jej ostatnich projektów badawczych dotyczył niezwykle istotnej i społecznie wrażliwej kwestii powiększenia granic Opola. Aktywnie działała także w zespołach ekspertów przy Sejmiku Województwa Opolskiego. Dziesiątki razy wypowiadała się również na temat ważnych problemów Opolszczyzny w lokalnym mediach.

 

Do najważniejszych projektów badawczych zrealizowanych w Instytucie Socjologii należy zaliczyć projekty kierowane i realizowane przez dr hab. Teresę Sołdrę-Gwiżdż, prof. UO, takie jak „Problemy miasta Opole w opinii mieszkańców” (1997) czy „Rynek pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży. Stan i prognoza. Badania pilotażowe w Opolu i w gminach sąsiednich” (2005).

Ważne dla rozwoju miasta są badania społeczne realizowane przez dr Magdalenę Piejko i dr Michała Wanke, takie jak projekt „Potencjał marki miasta Opole – Opole w świadomości swoich użytkowników”, zrealizowany dla Urzędu Miasta Opole w 2014 roku oraz również kierowane przez wskazanych socjologów przedsięwzięcie „Dzielnice peryferyjne miasta Opole z perspektywy ich mieszkańców” (2016).

Młodzi mieszkańcy Opola

Interesują nas mieszkający w Opolu młodzi ludzie – szczególnie studenci.

Dzięki zbieranym informacjom o osobach przyjętych na studia w Uniwersytecie Opolskim, a później o losy absolwentów naszej uczelni, wiemy sporo (ale ciągle się uczymy) o aspiracjach młodzieży, ich zamierzeniach i projektach życiowych.

 

Debaty i warsztaty dla młodzieży

Oprócz realizacji badań nieustannie zaangażowani jesteśmy we współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi w Opolu, w których odbywają się wykłady, prelekcje czy warsztaty dotyczące ważnych dla młodzieży problemów społeczno-kulturowych.

Uczestniczymy również w otwartych spotkaniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, podczas których dyskutujemy z przedstawicielami innych nauk, ale i mieszkańcami, o istotnych kwestiach jak chociażby wielokulturowość, tolerancja, migracje czy zróżnicowania społeczne.

Wraz z naszymi studentami przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy w Opolu i innych gminach województwa opolskiego projekt badawczo-edukacyjny „Młodzi socjologowie rozwiązują lokalne problemy społeczne” (2011-2012), w ramach których nasi studenci diagnozowali problemy społeczności lokalnych oraz projektowali kampanie promujące wśród mieszkańców rozwiązania tych problemów.

Kulturalne miasto

O naszym zaangażowaniu w rozwój miasta świadczy również stała współpraca z takimi instytucjami, jak instytucje samorządowe: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Urząd Miasta Opola czy instytucje kulturalne miasta.

 

Dla Galerii Sztuki Współczesnej przygotowaliśmy badania „Artyści w Opolu” (2016), w ramach których studenci rozmawiali z opolskimi artystami na temat rozwoju obszarów kreatywności i konkurencyjności Opola. Badaniami kierowała dr Kamilla Biskupska.

Opolskie odyseje…

Współpraca z instytucjami kultury to także realizacja wspólnych przedsięwzięć takich jak projekt badawczy połączony z metodami zaangażowanymi, zrealizowany wspólnie z Teatrem Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w latach 2013-2014 pt. „Więzi społeczne osób migrujących zarobkowo z Opolszczyzny. Światy tkanych i prutych więzi społecznych współczesnych Odyseuszów, Penelop i Telemachów”. W ramach projektu zrealizowano badania społeczne oraz warsztaty dla młodzieży i seniorów. Środowisko socjologów reprezentowali dr Magda Piejko i dr Michał Wanke.

 

Projekty „Badania ocen i preferencji dotyczących usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu w kontekście wzorów korzystania z mediów przez młodzież Opola” (2010) oraz  „Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu w kontekście projekcji tożsamościowych jej (nie)użytkowników” to tytuły projektów realizowanych przez dr Magdalenę Piejko i dr Michała Wanke dotyczące czytelnictwa mieszkańców Opola i roli biblioteki jako instytucji kulturowej w mieście (2016-2017). W wyniku tego rodzaju badań powstała wiedza na temat roli współczesnej biblioteki miejskiej, w szczególności biblioteki w Opolu, co jest ważnym zagadnieniem w kontekście rewolucji technologicznej i digitalizacji życia społecznego. W ramach tego przedsięwzięcia przygotowaliśmy w lutym 2017 roku debatę i warsztaty „Biblioteka – publiczna, miejska, moja. Wydarzenie badawczo-społeczna” – warsztatach zrealizowanych 1-2.02.2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej z udziałem uczniów, nauczycieli i bibliotekarzy.

Stowarzyszenia

Jesteśmy również aktywnymi członkami różnych stowarzyszeń, w których realizujemy się jako uczestnicy projektów czy to edukacyjnych czy też mających na celu rozwiązanie konkretnych problemów społecznych. Nasi pracownicy aktywnie działają w stowarzyszeniach i organizacjach: „Wspólnota Polska”, „Polskie Stowarzyszenie Krajoznawców w Opolu”, „Klub Opolski Krytyki Politycznej”, „Polonia-Kresy. Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne”.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close