Rozwój kadry


Udział pracowników Instytutu Socjologii w kursie z języka angielskiego dla wykładowców akademickich (2018/2019) w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego PO WER 2014-2020 Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Udział pracowników Instytutu Socjologii w kursie Design thinking w dydaktyce akademickiej w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego PO WER 2014-2020 Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych  (25.02.2019 – 1.03.2019 r.)

Udział pracowników Instytutu Socjologii w kursie Nowe technologie w dydaktyce akademickiej Dydaktyce Akademickiej – multimedia, e-learning w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego PO WER 2014-2020 Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych luty 2019 r.

Udział pracowników Instytutu Socjologii w kursie Komputerowe wspomaganie analizy danych w dydaktyce nauk społecznych w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego PO WER 2014-2020 Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (marzec – maj 2019 r.)